Jak zgłosić zagraniczny znak towarowy?

Sprawdź jak zgłosić zagraniczny znak towarowy

Zgłoszenia międzynarodowe mogą być dokonywane w dwojaki sposób: poprzez lokalnego rzecznika lub za pomocą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Warunkiem ubiegania się o rejestracji międzynarodową jest posiadanie wcześniejszego zgłoszenie lub rejestracji znaku np. polskiego czy unijnego i na ich podstawie należy dokonać rozszerzenia ochrony na poszczególne kraje.

Ubiegając się o zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego zgłoszenie powinno zawierać m.in.: znak, wykaz towarów i usług, które mają być objęte ochroną, będące sklasyfikowane zgodnie z międzynarodową kwalifikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska). Wykaz towarów może być np. węższy niż w bazowej rejestracji. Po dokonaniu zgłoszenia, WIPO przesyła je do poszczególnych krajów wskazanych we wniosku, gdzie są one – co do zasady – rozpatrywane na tej samej zasadzie jak zgłoszenia krajowe. Przy czym w wypadku odmowy zazwyczaj konieczne jest skorzystanie z usług lokalnego pełnomocnika. Jeżeli natomiast nie będzie żadnych przeciwwskazań do rejestracji, oznaczenie wchodzi w okres sprzeciwowy (w każdej destynacji jest to element obowiązkowy). Po nim następuje rejestracja znaku – długość tego procesu zależy od każdego kraju indywidualnie, aczkolwiek zazwyczaj trwa to od 9 do 18 miesięcy.

Opłaty urzędowe zgłoszenia międzynarodowego w WIPO podawane są w walucie CHF.

Opłata urzędowa od wniosku za konwersję rejestracji przez UPRP to 600 PLN, a przez EUIPO 300 EUR.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Napisz do nas mail@aomb.pl
Zadzwoń do nas +48225208473

Potrzebujesz pomocy ze znakiem towarowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB