Czym jest pierwszeństwo zgłoszenia znaku towarowego?

Sprawdź czym jest pierwszeństwo zgłoszenia znaku towarowego

Zastrzeżenie pierwszeństwa polega na tym, że jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia znaku np. w Polsce, zgłosimy go również w innym kraju, jako datę zgłoszenia w tym kraju, możemy przyjąć datę zgłoszenia znaku w Polsce, nawet jeżeli znak za granicą zostanie zgłoszony dopiero np. po 5 miesiącach. Innymi słowy zgłaszający znak np. w Polsce może rozszerzyć swoją ochronę do pół roku od daty zgłoszenia bazowego na inne kraje np. USA czy Chiny, zachowując przy tym datę pierwszego zgłoszenia. Z kolei pierwszeństwo wystawowe to procedura, w której zgłaszający znak towarowy może zastrzec znak z datą „wsteczną” w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Wymaganym dokumenty różnią się w zależności od Państwa, niemniej jednak obowiązkowo do procedury potrzebne są:

  • – Kopia dokumentu potwierdzający pierwotne zgłoszenie, które chcemy rozszerzyć,
  • – Tłumaczenie zgłoszenia na język urzędowy kraju, w którym chcemy dokonać zgłoszenia.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Napisz do nas mail@aomb.pl
Zadzwoń do nas +48225208473

Potrzebujesz pomocy ze znakiem towarowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB