Jak zarejestrować znak towarowy w Polsce?

Sprawdź jak zarejestrować znak towarowy w Polsce

Zarejestrowanie znaku towarowego polega na złożeniu w Urzędzie Patentowym wniosku wraz z kompletem dokumentów. Możesz to zrobić osobiście lub zdalnie za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP. Zgłoszenia możesz dokonać również przez pełnomocnika i zlecić to zadanie rzecznikowi patentowemu lub firmie specjalizującej się w tego typu usługach.

Rejestracja znaku towarowego w Polsce przebiega dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zgłoszenie. Polega ono na złożeniu wniosku do Urzędu, w którym zawarte będą dane zgłaszającego, forma znaku (np. słowna, słowno-graficzna, graficzna), klasyfikacja nicejska z dobranym wykazem towarów i usług. Dodatkowo należy uiścić opłatę od zgłoszenia (maksymalnie miesiąc od daty zgłoszenia) oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa, jeżeli rejestrację znaku zleciliśmy rzecznikowi patentowemu.

Drugim etapem jest rejestracja. Znak po zgłoszeniu przechodzi badanie Urzędu, w którym sprawdza on czy znak spełnia wymogi oraz czy nie ma braków w złożonym wniosku. Następnie znak wchodzi w 3-miesięczny okres sprzeciwowy, w którym inne podmioty mogą składać zastrzeżenia do rejestracji. Jeżeli nie wpłyną żadne opozycje Urząd przesyła decyzję warunkową, a po jej opłaceniu przesyła świadectwo rejestracji.

Przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego warto również wykonać badanie czystości rejestrowej oznaczeń, które ma na celu zbadanie czy nie występuje podobne oznaczenie do naszego i czy znak nie będzie naruszał wcześniejszych rejestracji.

 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Napisz do nas mail@aomb.pl
Zadzwoń do nas +48225208473

Potrzebujesz pomocy ze znakiem towarowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB