Jak chronić wzór użytkowy?

Sprawdź, jak chronić wzór użytkowy!

Aby chronić wzór użytkowy należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, które zawiera: podanie, opis, zastrzeżenia ochronne, streszczenie i rysunek wzoru użytkowego oraz wnieść opłatę zgłoszeniową. Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia wymogi formalne i merytoryczne, nowość i możliwość przemysłowego zastosowania wzoru użytkowego. Zgłaszane rozwiązanie nie może być też identyczne ze wzorem użytkowym zarejestrowanym już przez inny podmiot.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem użytkowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB