Ile trwa prawo ochronne na wzór użytkowy?

Sprawdź, ile trwa prawo ochronne na wzór użytkowy!

Prawo ochronne na wzór użytkowy może trwać maksymalnie 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP, pod warunkiem jego przedłużania odpowiednio przed upływem 3, 5 i 8 lat od tej daty. Utrzymanie ochrony nie będzie możliwe, jeśli doszłoby do unieważnienia wzoru użytkowego na podstawie decyzji wydanej po przeprowadzonym postępowaniu.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem użytkowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB