Jak zgłosić wzór użytkowy?

Sprawdź, jak zgłosić wzór użytkowy!

Zgłoszenie wzoru użytkowego można złożyć do Urzędu Patentowego RP osobiście, za pośrednictwem poczty, za pomocą telefaksu lub elektronicznie przez PUEUP. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć komplet dokumentów, tj. podanie, rysunek, opis oraz skrót opisu wzoru użytkowego, zastrzeżenie ochronne oraz ewentualnie pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. W uzasadnionych przypadkach wymaga się również dowodu pierwszeństwa i oświadczenia zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem użytkowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB