Kto może zarejestrować wzór przemysłowy?

Sprawdź, kto może zarejestrować wzór przemysłowy!

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje jego twórcy i to on jest uprawniony do jego zastrzeżenia. Zgłoszenia w urzędzie patentowym może również dokonać pracodawca lub zamawiający, jeśli projekt wzoru został opracowany w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej. O ochronę może także wystąpić przedsiębiorca oraz inna osoba fizyczna lub prawna, której przysługuje prawo z rejestracji wzoru.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB