Jakie warunki musi spełnić wzór przemysłowy dla uzyskania ochrony z rejestracji?

Sprawdź, jakie warunki musi spełnić wzór przemysłowy dla uzyskania ochrony z rejestracji!

Podstawowym warunkiem uzyskania ochrony jest nowość. Zgłaszany wzór nie może być identyczny lub podobny do wzoru udostępnionego publicznie lub ujawnionego w inny sposób. Wymaga się także, aby odznaczał się indywidualnym charakterem i wyróżniał się na tle produktów obecnych na rynku. Zgłaszany wzór nie może również kolidować z prawem ochronnym nadanym innemu podmiotowi ani naruszać zasad porządku publicznego. Prawo rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się tylko do elementów wizualnych wytworu lub jego części i nie obejmuje cech technicznych czy użytkowych.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB