Jak jest chroniony wzór przemysłowy?

Sprawdź, jak jest chroniony wzór przemysłowy!

Potwierdzeniem uzyskania ochrony na wzór przemysłowy jest świadectwo ochronne. Uprawniony nabywa wówczas wyłączne prawo wykorzystywania zastrzeżonego wytworu w sposób zarobkowy lub zawodowy. Właściciel może również przenieść prawo na inne osoby lub licencjonować czy sprzedać zarejestrowany wzór. Uzyskanie ochrony uniemożliwia konkurencji kopiowania zastrzeżonego produktu oraz wprowadzania do obrotu wytworów o podobnych cechach wizualnych. W przypadku naruszenia wzoru przemysłowego, uprawniony może wysunąć roszczenia o zaniechanie naruszania, naprawienia szkody lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z wzorem przemysłowym?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB