Co to jest zdolność patentowa?

Sprawdź, co to jest zdolność patentowa!

Zdolność patentowa jest weryfikowana przed Urząd Patentowy w ramach postępowania o udzielenie ochrony prawnej na zgłaszane rozwiązanie. Wynalazek musi bowiem spełniać określone w ustawie warunki, dotyczące nowości, poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego zastosowania. Pozytywna ocena zdolności patentowej jest niezbędna do uzyskania wyłącznego prawa do korzystania z opracowanego wynalazku i uniemożliwienia innym osobom korzystania z wynalazku bez zgody właściciela patentu.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z badaniem zdolności patentowej?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB