Jakie warunki musi spełniać wynalazek, aby otrzymać ochronę patentową?

Sprawdź, jakie warunki musi spełniać wynalazek, aby otrzymać ochronę patentową!

Wnioskodawca musi złożyć zgłoszenie do Urzędu Patentowego zawierające opis wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe określające zakres ochrony oraz skrót. Zobowiązany jest też do uiszczenia opłaty zgłoszeniowej. Zgłaszany wynalazek musi spełniać kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności przemysłowej, aby otrzymał pozytywną decyzję o udzieleniu patentu. Jeśli wnioskodawca spełni wszystkie wymagania formalne, to procedura zakończy się wpisaniem ochrony patentowej do rejestru.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z badaniem zdolności patentowej?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB