Jakie są warunki zdolności patentowej?

Sprawdź, jakie są warunki zdolności patentowej!

Warunki są określone w ustawie Prawo własności patentowej i dotyczą kryterium nowości, poziomu wynalazczego i stosowalności przemysłowej. Oznacza to, że wynalazek nie może być częścią stanu techniki, czyli zbiorem informacji dostępnych publicznie przed dniem zgłoszenia patentowego. Rozwiązanie nie może też być oczywiste dla osoby, mającą wiedzę techniczną w dziedzinie, z której pochodzi wynalazek. Ostatnim warunkiem jest możliwość praktycznego wykorzystania opracowanego pomysłu w sferze przemysłowej lub rolniczej.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z badaniem zdolności patentowej?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB