Wzory przemysłowe w nowym europejskim wydaniu
Wzory przemysłowe w nowym europejskim wydaniu

Jest szansa zarówno na obniżenie samych opłat za zgłoszenie wzorów, jak i uproszczenie tych opłat poprzez likwidację odrębnych opłat za publikację. Dotychczasową nazwę wzorów wspólnotowych ma zastąpić wzór UE.

28 listopada 2022 r. pojawiła się długo wyczekiwana propozycja zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 r. z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych („rozporządzenie”). Wzory przemysłowe chronią wygląd zewnętrzny produktów, design.

Rozporządzenie było dotychczas zmieniane tylko raz (w 2006 r.), aby nadać skuteczność przystąpieniu UE do haskiego systemu rejestracji międzynarodowej.

Istotną zmianą, która również wpłynie na łatwiejszy dostęp do uzyskania ochrony w postaci wzorów, jest propozycja usunięcia wymogu tej samej klasy przy zgłoszeniach zbiorowych. Obecnie, aby dokonać zgłoszenia zbiorowego (i tym samym poniesienia niższych opłat za rejestrację), wzory powinny znajdować się w tej samej klasie tzw. klasyfikacji Locarno.

Powyższe propozycje zmian dotyczą obniżenia i uproszczenia struktury opłat za uzyskanie ochrony na wzory przemysłowe. Jakie inne zmiany, już bardziej stricte prawne, zawiera propozycja nowego rozporządzenia?

Następuje zmiana nomenklatury samego wzoru przemysłowego. Dotychczasową nazwę wzorów wspólnotowych zastępuje wzór UE.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.

Autor: Marek Rumak