Warunkiem ochrony jest nowość oraz indywidualny charakter
Warunkiem ochrony jest nowość oraz indywidualny charakter

Ocena indywidualnego charakteru wzoru musi być dokonana w odniesieniu do specyfiki danego produktu.
Swoboda twórcza wynika ze stopnia nasycenia wzornictwa w danej dziedzinie.

Sąd UE po raz kolejny zajął się istotnym aspektem, jakim jest indywidualny charakter wzoru przemysłowego. Przedmiotem rozstrzygnięcia sądu była ocena decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważniającej prawo do spornego wzoru wspólnotowego, konkretnie w odniesieniu do produktów z klasy 25 klasyfikacji lokareńskiej – materiałów budowlanych.

Nie ulega wątpliwości, że wzornictwo przemysłowe to dziedzina posiadająca niejednorodną naturę – znajduje się na styku sztuki, przemysłu i handlu.


Różnorodność dziedziny, jaką są wzory przemysłowe, ukazują również statystyki zgłoszeń wspólnotowych wzorów przemysłowych dokonywanych za pośrednictwem EUIPO. Utrzymuje się zróżnicowany trend pod kątem kategorii produktów mających stanowić przedmiot ochrony.

Na obecnym konkurencyjnym rynku należy szczególnie dbać o ochronę praw wcześniejszych, gdyż każda próba rejestracji wzoru o tym samym lub podobnym kształcie lub wyglądzie może prowadzić do pogorszenia sytuacji uprawnionego przedsiębiorcy. Każdy może wyprodukować inną płytę betonową bez naruszania prawa do zarejestrowanego wzoru, ale jeśli wyprodukuje płytę o takim samym wyglądzie, jak już istniejąca na rynku, dokona naruszenia praw wcześniejszych.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej.

Autor: Agnieszka Sobieska