Charakter ochrony prawnoautorskiej
Charakter ochrony prawnoautorskiej

Znak towarowy, wzór przemysłowy – są prawami terytorialnymi. Zgłoszone w Polsce tylko tu będą chronione.

Ludzki umysł wytwarza różne rozwiązania, kreuje wielość pomysłów – jednak nawet ten sam pomysł może podlegać innej ochronie, innemu reżimowi prawnemu, a także może albo pozostać jedynie ideą czy częścią dzieła, albo być w tym samym czasie pomysłem przekutym w produkt.

Twórczy oraz indywidualny rysunek stworzony dla identyfikacji wizualnej hotelu będzie stanowić utwór na gruncie prawa autorskiego, a jego ochrona powstanie wraz z chwilą jego stworzenia, ustalenia czy też uzewnętrznienia, nie istnieje żaden wymóg rejestracyjny.

Ochrona prawnoautorska ma pierwotnie charakter terytorialny, bowiem powstaje przede wszystkim w państwie pochodzenia utworu, ale ze względu na liczne porozumienia oraz konwencje międzynarodowe – prawem właściwym do dochodzenia ochrony praw autorskich jest prawo obowiązujące w każdym kraju, w którym doszło do niedozwolonego korzystania z dzieła, a kraj ten należy do zrzeszonych państw, gdyż ochrona przyznawana jest przez wszystkie państwa-sygnatariuszy konwencji.

Kolejnym aspektem jest czas – majątkowe prawa autorskie wygasają po upływie 70 lat od dnia śmierci twórcy, natomiast prawa własności przemysłowej mają ustalony czas ochrony. Co prawda prawo ochronne na znak towarowy jest zwykle udzielane na okres dziesięciu lat, z nieograniczoną możliwością przedłużania go o kolejne dziesięcioletnie okresy, to już prawa z rejestracji wzorów przemysłowych udzielane są zwykle na okres pięciu lat i ich przedłużanie nie jest możliwe po upływie 25 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazała się w serwisie Rzeczpospolita.

Autor: Adrianna Zięcik