Refundacje na zgłoszenia wynalazków i nowych odmian roślin
Refundacje na zgłoszenia wynalazków i nowych odmian roślin

26 kwietnia 2023 r. uruchomiony zostanie kolejny etap Funduszu dla MŚP The Ideas Powered for Business. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca wsparcia dla MŚP realizowana w praktyce przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przybiera formę refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami patentów oraz ochroną odmian roślin.

Refundacja wynosi 75 % kosztów urzędowych dla zgłoszeń patentowych – w tym roku dwukrotnie zwiększono fundusz i max. kwota refundacji to 1500 EUR.
Zwrot do 50%opłat można uzyskać na ochronę odmian roślin – max. kwota 225 EUR

Źródło: EUIPO
Źródło: EUIPO

MŚP uzyskają refundację do 75% opłat urzędowych (nie więcej niż 1500 EUR) związanych z procedurą zgłoszeniową patentów. Koszty kwalifikowane obejmują m.in. opłatę za zgłoszenie do EPO i za poszukiwanie (filing fee i search fee).

Budżet jest mocno ograniczony więc rekomendujemy zgłoszenia jak najszybciej w imię zasady kto pierwszy ten lepszy.
– patenty – 2 000 000 EUR
– ochrona odmian roślin – 100 000 EUR

Tak jak w poprzednim roku, możemy w Państwa imieniu złożyć stosowne wnioski i kontaktować się z EUIPO, aż do momentu refundacji poniesionych kosztów.

Procedura krok po kroku:

Do złożenia wniosku potrzebny jest dokument zaświadczający status podatnika VAT oraz potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku z międzynarodowym numerem IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.

Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków, która w tym roku wynosi 2 mln EUR na patentów i 100 tys. EUR dla nowych odmian roślin.

Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie max 15 dni roboczych od złożenia wniosku.

Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do realizacji bonu. Należy to zrobić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji (termin można przedłużyć o 2 miesiące w przypadku patentów i 4 miesiące w przypadku roślin).

W kolejnym kroku trzeba wnieść całość opłat za dokonane zgłoszenia.

Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej części opłat.

Więcej informacji na stronie EUIPO.

Zapraszamy do kontaktu– chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Napisz do nas!