Drodzy Państwo,

od lat ostrzegamy przed przestępcami, którzy podszywając się pod inne osoby czy instytucje, usiłują wyłudzić od Państwa określone informacje (np. dane do logowania, szczegóły Państwa kart kredytowych) czy wręcz pieniądze.

W naszej branży bardzo często zdarzają się przypadki prób nakłaniania ofiar do wykonania płatności na wskazane w fałszywej korespondencji rachunki, pod pozorem wnoszenia opłat np. z tytułu zagwarantowania kolejnych lat ochrony Państwa własności intelektualnej czy innych, rzekomo urzędowych i koniecznych czynności.
Od lat informują o tym urzędy – UPRP, EUIPO, WIPO czy EPO, które na swoich stronach regularnie zamieszczają ostrzeżenia przed oszustami.

Jeden z Klientów naszej Kancelarii niedawno otrzymał tradycyjną pocztą formalny, oficjalnie wyglądający list – rzekomą decyzję Urzędu Patentowego RP, wzywającą do wniesienia opłaty za rejestrację swojego znaku, na wyznaczone konto i przed wyznaczoną datą. Nadawca wykorzystał szczegółowe dane osobowe klienta i inne dane dotyczące rejestracji, które można łatwo znaleźć w bazie danych UPRP, swój list wizualnie uczynił niemal identycznym z prawdziwymi listami wysyłanymi przez UPRP, a nawet użył sfałszowanego podpisu rzekomego przedstawiciela Urzędu – tym samym uwierzytelnił swoje oszustwo!

Podobne – nieuczciwe – działania mają miejsce od niemal dwóch dekad. Fachowo określa się je mianem phishingu. Termin „phishing” jest niekiedy tłumaczony jako „password harvesting fishing” (łowienie haseł). Przestępcy internetowi wykorzystują techniki phishingu w celach zarobkowych. Popularnym celem są banki oraz aukcje internetowe, . Ataki phishingowe są coraz bardziej zaawansowane i wykorzystują wyrafinowane metody socjotechniczne. Wiadomości phishingowe przybierają zazwyczaj formę fałszywych powiadomień z banków, komunikatów od dostawców systemów e-płatności i innych poważanych organizacji. Wiadomość zawsze próbuje zachęcić odbiorcę, z takiego lub innego powodu, aby w trybie pilnym wprowadził, czy zaktualizował swoje poufne informacje, bo w przeciwnym razie dotknie go utrata krytycznych danych, awaria systemu lub inne nieszczęście.

Dlatego zalecamy absolutną czujność, rozwagę i w razie jakichkolwiek wątpliwości – natychmiastowe skontaktowanie się z Państwa Rzecznikiem Patentowym. Pragniemy dodać, że w przypadku posiadania takiego przedstawiciela, jakakolwiek korespondencja urzędowa trafia do niego, a nie do Państwa a o wszelkich opłatach są Państwo informowani na bieżąco i są dokonywane wyłącznie po uzyskaniu Państwa akceptacji.