Licencja przymusowa na technologie ekologiczne?
Licencja przymusowa na technologie ekologiczne?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze Magazyn OZEON, gdzie znajdziecie artykuł naszego rzecznika patentowego – Oskara Gińko.

Licencje przymusowe jako takie są zjawiskiem rzadkim. Istnieje niewiele tak istotnych – z punktu widzenia państwa– rozwiązań, które wymagałyby ingerencji w monopol uprawnionego. Tego typu wynalazki, jak do tej pory, nie kojarzyły się z rozwiązaniami ekologicznymi. Walka z kryzysem klimatycznym może jednak niedługo zmienić to podejście.

Jeżeli zatem opatentowane jest rozwiązanie, które realnie, na niespotykaną dotąd skalę pozwoli, przykładowo, poprawić jakość powietrza, to można śmiało powiedzieć, że to rozwiązanie jest konieczne do usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa zwłaszcza, że ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrona środowiska naturalnego są wprost wskazane w ustawie jako przykłady stanu zagrożenia.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/OZEON-19-AOMB.pdf