Do zespółu kancelarii AOMB Polska dołączyła w dniu 16.04.2018r. Pani Małgorzata Dominiak. Będzie ona pracować w dziale patentów i wzorów użytkowych, w którym zajmie się wynalazkami związanymi z biotechnologią.

Pani Małgorzata jest absolwentką Wydziału Biotechnologii Politechniki Łódzkiej oraz Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie w Aalborg (Dania). Posiada również tytuł doktora inżyniera inżynierii biochemicznej, który zdobyła na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, pracując nad optymalizacją enzymatycznej ekstrakcji polisacharydów roślinnych z odpadów przemysłu spożywczego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Danii, gdzie zajmowała się ekstrakcją pektyn ze skórek cytrusów, i następnie testowała ich przydatność jako środków żelujących i stabilizatorów w produktach żywnościowych.

Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień polskiego i europejskiego rzecznika patentowego.

Wiedza i doświadczenie Pani Małgorzaty pozwoli na rozszerzenie praktyki wynalazków opartych o rozwiązania biotechnologiczne, które pojawiają się coraz częściej w portfolio naszych klientów.