Czy można opatentować program komputerowy?
Czy można opatentować program komputerowy?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze My Company Polska, gdzie znajdziecie także komentarz naszego rzecznika patentowego – Oskara Gińko na temat nowych wytycznych Urzędu Patentowego RP.

19 października 2020 r. w Wiadomościach Urzędu Patentowego opublikowano Wytyczne prezesa UPRP. Wytyczne ujednolicają sposób rozpatrywania spraw przez ekspertów urzędu i są wiążące. Poruszają liczne zagadnienia, jednak największą rewolucją w dotychczasowej praktyce urzędu stanowią wytyczne dotyczące patentowania programów komputerowych.

Do czasu publikacji wytycznych, nawet po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, jedynym pewnym sposobem na uzyskanie patentu w Polsce na wynalazek wspomagany programem komputerowym było przeprowadzenie procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym i późniejsza walidacja patentu europejskiego w Polsce. Rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej kosztowne niż zgłoszenie krajowe. Opłaty urzędowe związane z dokonaniem zgłoszenia w UPRP to 550 zł, a w przypadku ubiegania się o patent europejski suma opłat urzędowych w pierwszych dwóch latach może sięgnąć już ponad 4 tys. euro. Po publikacji wytycznych rośnie zatem konkurencyjność polskich podmiotów na rynku krajowym, dla których ochrona krajowa stała się łatwiej dostępna.

Obecnie na każde oprogramowanie może zostać udzielony patent, o ile rozwiązanie cechuje się dalszym skutkiem technicznym, czyli efekt działania programu wykracza poza typowe efekty pracy oprogramowania. Przykładowo zabezpieczenie transmisji za pomocą algorytmów czy oprogramowanie sterujące procesem będą uznane za rozwiązania mające dalszy skutek techniczny

Materiał PDF do pobrania:

Pełny artykuł przeczytacie także pod linkiem: KLIK!