Zarejestrowany znak towarowy zwiększa wartość przedsiębiorstwa, sprawia, że konsumenci bardziej ufają marce, a także powstrzymuje konkurentów przed czerpaniem jakichkolwiek korzyści materialnych i niematerialnych z renomy zastrzeżonego znaku. Rejestracja znaku towarowego jest niezwykle korzystna dla każdego ceniącego swoje dzieła twórcy.

System rejestracji międzynarodowych znaków towarowych, ułatwia procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający ma możliwość uzyskania ochrony swojego znaku towarowego we wszystkich krajach członkowskich. Ochrona ta jest identyczna, jak ta otrzymana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Co to są znaki towarowe?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się przedstawić w graficzny sposób. Niezależnie od tego czy jest to wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, sygnał dźwiękowy, czy inne przejawy artystyczne – powinno być możliwe odróżnienie ich od towarów innego przedsiębiorstwa. Ochrona znaku towarowego może działać nie tylko na terenie kraju, ale również na całym świecie.

Międzynarodowe znaki towarowe zwalniają twórcę z rejestrowania znaku w kilku krajach, o różnych systemach prawnych. Chcąc zarejestrować znaki towarowe międzynarodowe, wystarczy zgłosić się do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Tego typu rejestracja jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego, na terenie wybranych krajów z listy 113 państw z całego świata.

Jak sprawdzić znaki towarowe?

Niektóre znaki towarowe są już zastrzeżone, dlatego warto wiedzieć, gdzie sprawdzić ich dostępność. Wszystkie międzynarodowe i konkurencyjne znaki towarowe widnieją w odpowiednich rejestrach. Zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy można odnaleźć w takich bazach znaków międzynarodowych. Istnieje również baza znaków krajowych oraz baza znaków unijnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.

Wszystkie powyżej wymienione bazy zawierają konkurencyjne i międzynarodowe znaki towarowe, których istnienie może niekiedy stanowić przeszkodę do uzyskania praw na dany znak, który chce się zarejestrować. O tym, jak sprawdzić znaki towarowe, doskonale wiedzą profesjonalni rzecznicy patentowi, dlatego świetnym rozwiązaniem jest zlecenie tego zadania specjalistom, np. z AOMB.pl.

Kto udziela praw ochronnych na znaki towarowe?

Jeśli zależy Ci na tym, by zastrzec międzynarodowe i konkurencyjne znaki towarowe, to powinieneś zgłosić go odpowiednio wyznaczonego urzędu, który dotyczy interesującego Cię obszaru. Chcąc otrzymać prawa ochronne na znak towarowy w kraju, należy udać się do odpowiedniego urzędu. W Polsce za udzielanie praw ochronnych, odpowiada UPRP, czyli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Teren UE obejmuje Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – euipo, natomiast praw ochronnych na międzynarodowe znaki towarowe udziela WIPO, czyli Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, w Genewie. To właśnie tam, po dokonaniu zgłoszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia, można zastrzec wybrany znak towarowy w wybranych państwach na całym świecie.

Międzynarodowe znaki towarowe – zasady

Jednym z zasadniczych warunków ubiegania się o rejestrację międzynarodowego znaku jest dokonanie zgłoszenia lub rejestracji znaku w kraju pochodzenia. Nie bez znaczenia jest wybranie odpowiedniego urzędu pochodzenia, który musi odnosić się do danego zgłoszenia międzynarodowego.

Ubiegając się o zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego zgłoszenie powinno zawierać m.in.: znak, wykaz towarów i usług, które mają być objęte ochroną, będące sklasyfikowane zgodnie z międzynarodową kwalifikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska). Warto również pamiętać, że każde zgłoszenie złożone w urzędzie patentowym może być dokonane w języku angielskim lub francuskim.