Jak rozstrzyga się spory domenowe?

Sprawdź, jak rozstrzyga się spory domenowe!

Spory domenowe można rozstrzygać na drodze pozasądowej jak i sądowej. W tym drugim przypadku mamy do dyspozycji sądy powszechne jaki sądy arbitrażowe. Jeżeli w drodze pozasądowej strony nie rozwiążą tej kwestii naruszenia to stronom pozostaje skorzystanie z sądów powszechnych lub alternatywnych metod rozwiązania sporu.

Postępowanie w sądzie powszechnym inicjuje wniesienie pozwu do sądu właściwego z uwagi na rodzaj naruszenia, czy adres lub siedzibę stron.

Prócz postępowania w sądzie powszechnym można skorzystać z arbitrażu czy mediacji. Postępowanie arbitrażowe najczęściej rozpoczyna zapis na sąd polubowny, dokonywany przez obie strony sporu. Następnie powód wnosi pozew do sądu polubownego. W odniesieniem do domen, w domenie „.pl” najczęściej spotyka się postępowanie prowadzone przez Sąd Polubowny ds. Domen Internetowej prowadzony przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Innym sądem polubownym, który może rozstrzygnąć tę kwestię jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W przypadku domeny z końcówką „.eu” właściwym sądem do rozpatrzenia sporów dotyczących takich domen byłoby Centrum ADR do Rozstrzygania Sporów o Domeny .eu przy Sądzie Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej. W odniesieniu zaś do sporów dotyczących domen z końcówkami „.com”, „.net” oraz „.org”, właściwym organem byłoby Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPO.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z domeną?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB