Jak odzyskać domenę internetową?

Sprawdź, jak odzyskać domenę internetową!

Odzyskanie domeny zależy od tego, z jakiego powodu została utracona. Na początku należy sprawdzić, czy nie została wygaszona z powodu braku opłaty, przeniesiona do innego rejestratora bez zgody dotychczasowego. Jeżeli tego typu okoliczności nie wystąpiły, a nowym abonentem domeny jest inna osoba, to zawsze dobrze jest się najpierw z tą osobą skontaktować. Jeżeli mimo tego nowy abonent domeny nie będzie zainteresowany, to trzeba podjąć działania inne niż polubowne.

To jakie są szanse odzyskania domeny zależy od tego jakimi prawami dysponuje wcześniejszy abonent. Najsilniejszym jest prawo do znaku towarowego, ale również wpływ może mieć prawo autorskie, prawo do firmy lub pierwszeństwo w używaniu danego oznaczenia. Należy podkreślić, że jakkolwiek odzyskanie domeny nie jest proste, tak w sytuacji dysponowania prawem do znaku towarowego, który znajduje odzwierciedlenie w nazwie domeny istotnie ułatwia postępowanie.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z domeną?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB