WAŻNE!
Monitoring patentów
Monitoring znaków towarowych
Dział Of Counsel

Henryk Drelichowski

Imię i nazwisko: Henryk Drelichowski

Stanowisko: Of Counsel

Dział: Of Counsel

Nr telefonu:

Adres mail:

Website:

Pracuje w AOMB od

2022

Oddział AOMB

Kraków

Zadania w AOMB

Wykształcenie

2003 - ukończył dwuletnie studia podyplomowe w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego na Wydziale Prawa - Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.
1988 - zdał z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin własności przemysłowej i uzyskał tytuł rzecznika patentowego.
1986 – 1988 odbył trzyletnie studium prawa własności przemysłowej.
1974 - Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej

O sobie

W latach 1988-1990 uczestniczył w tworzeniu samorządu zawodowego rzeczników patentowych. Brał udział w założycielskim I Zjeździe Rzeczników Patentowych. W latach 1994-1997 był Sekretarzem Okręgu Małopolskiego PIRP, zajmując się organizowaniem i prowadzeniem całości spraw związanych z funkcjonowaniem Okręgu Małopolskiego. W latach 2010-2014 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego PIRP, a latach 2014-2017 był Sędzią Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego PIRP.
W swoim dorobku zawodowym ma m.in. opracowanie zgłoszeń i doprowadzenie do udzielenia ponad 300 patentów i wzorów użytkowych w zakresie technologii wytwarzania materiałów budowlanych, w zakresie chemii, w zakresie budownictwa, mechaniki i elektroniki.