Warto zarejestrować znak towarowy
Warto zarejestrować znak towarowy

Dzięki marce można wyróżnić się na tle konkurencji. Znak towarowy pozwala wyróżnić się na tle innych marek.

Rejestracja znaku towarowego zapewnia silną i precyzyjną ochronę marki lub produktu. Znak towarowy nadaje tożsamość danemu projektowi. Niezależnie od tego, czy dotyczy on nazwy przedsiębiorstwa czy produktów przez nie wprowadzanych, ich oznaczenie może stać się najcenniejszym zasobem danego przedsiębiorstwa. Wiele aspektów marki może być chronionych znakiem towarowym, a wszystkie firmy powinny rozważyć złożenie wniosku o rejestrację swojej nazwy, logo, ważnych nazw produktów/usług.

Znak towarowy tworzy tożsamość przedsiębiorstwa. Jest to zazwyczaj specjalna nazwa lub cecha, która pozwala klientom i konsumentom rozpoznać firmę, produkt lub usługę. Dzięki marce można wyróżnić się na tle konkurencji. Znak towarowy może być słowem, logo, kształtem, ale i dźwiękiem lub zapachem.  

Podczas rejestracji znaku towarowego należy dokładnie określić, do jakich produktów i usług będzie on miał zastosowanie. W tym celu stosuje się tzw. klasyfikację nicejską, która dzieli produkty i usługi na różne klasy. Klasyfikacja jest ważną częścią zgłoszenia, ponieważ określa rzeczywisty zakres ochrony – tj. dla jakich produktów lub usług uzyskasz ochronę i będziesz mógł egzekwować swój znak towarowy.

Warto dodać, że znak towarowy stanowi realną wartość dodaną do aktywów jego właściciela. Jako niematerialne prawo majątkowe, marka staje się częścią aktywów firmy lub osoby fizycznej, zwiększając tym samym ich wartość. Przy sprzedaży przedsiębiorstwa wartość marki jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Znak towarowy pozwala wyróżnić się na tle innych marek, posiadając charakterystyczną cechę, której można zabronić konkurentom.

Zarejestrowany znak towarowy sprawia, że używanie znaków podobnych do oznaczeń przedsiębiorstwa jest utrudnione przez np. wytoczenie powództwa cywilnego m.in. o odszkodowanie za nieuprawnione użycie znaku towarowego, sprzeciw wobec wniosku o rejestrację lub unieważnienia już przyznanej rejestracji.    

Jeżeli dojdzie do konfliktu z inną stroną używającą podobnego znaku towarowego, posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego stwarza znacznie lepszą możliwość przedstawienia dowodów w sądzie. Rejestrując swój znak towarowy, dysponuje się mocnym dowodem prawnym na monopol do używania oznaczenia. Zwiększa to prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w przypadku naruszenia, prób imitacji lub kopiowania i zapewnia, że inni konkurenci nie będą czerpać korzyści biznesowych z cudzego prawa wyłącznego.

Chcesz zarejestrować swój znak towarowy?

Napisz do nas!

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, który został opublikowany na łamach Rzeczpospolitej.

Autor: Agnieszka Sobieska