Co trzeba zrobić, aby uzyskać patent?

Sprawdź, co należy zrobić, aby uzyskać patent!

Procedura patentowa polega na dokonaniu zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, np. Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) lub Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO). Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów, takich jak opis wynalazku, potwierdzenie dokonania opłaty urzędowej oraz pełnomocnictwo, jeśli w sprawie jest ustanowiony pełnomocnik.

Przed dokonaniem zgłoszenia zaleca się przeprowadzenie badania zdolności patentowej, aby zweryfikować, czy dane rozwiązanie ma szanse uzyskać ochronę i nie zostało już zastrzeżone przez konkurencję.
Drugim rekomendowanym badaniem jest badanie swobody działania, które sprawdza czy produkt/rozwiązanie nie narusza cudzych patentów obowiązujących na danym terytorium.

Rzecznik może wykonać również badanie stanu techniki, które polega na przeglądzie patentów z danej dziedziny techniki w celu wskazania jakie rozwiązania, w jakich krajach i na czyją rzecz są opatentowane.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!

Potrzebujesz pomocy z Patentem?

Zapraszamy do biura patentowego AOMB