Prawo autorskie

Czym jest prawo autorskie?

Prawo autorskie stanowi zbiór norm prawnych chroniących twórców dzieł literackich, naukowych i artystycznych, zapewniających im wyłączność na wykorzystywanie i dysponowanie swoimi utworami. Prawo autorskie obejmuje m.in. prawo do kopiowania, rozpowszechniania, wystawiania, odtwarzania, adaptacji czy tłumaczenia dzieła. Prawa autorskie powstają automatycznie z chwilą stworzenia dzieła i nie wymagają formalnej rejestracji, aby zyskać skuteczność. Ochrona praw autorskich trwa przez całe życie twórcy i jeszcze dodatkowo przez określony czas po jego śmierci – zazwyczaj jest to 70 dodatkowych lat.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Nasi eksperci chętnie pomogą!

Pierwsza konsultacja zawsze jest darmowa!