Dotacje na innowacje! Nabór do programu „Ścieżka SMART” dla MŚP rozpoczęty!
Dotacje na innowacje! Nabór do programu „Ścieżka SMART” dla MŚP rozpoczęty!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków do „Ścieżki SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Działanie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, zakłada wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw.

Wnioski będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 r.

Jaki jest cel „Ścieżki SMART”

Celem „Ścieżki SMART” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu łączących się z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Moduły w ramach projektu

W projekcie przewidziane jest maksymalnie 7 różnych modułów, mogą one być realizowane łącznie lub niezależnie. Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych – jeden z obligatoryjnych modułów,
  • – wdrożenie wyników prac B+R – jeden z obligatoryjnych modułów,
  • – rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • – transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • – oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Więcej informacji o kosztach.

Więcej informacji na stronie PARP

W razie potrzeby – służymy kontaktem do profesjonalistów, którzy w Państwa imieniu mogą przygotować odpowiednie wnioski o dofinansowanie.

Potrzebujesz pomocy z wnioskiem lub badaniem pod grant?

Napisz do nas!