Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć
Wynalazek pod ochroną, czyli po co firmom patent i jak go zdobyć

Najwięcej, bo blisko połowa zgłoszeń pochodzi od podmiotów sektora gospodarki. Drugie wysokie miejsce zajmują wnioski o ochronę patentową składane przez szkoły wyższe i to one najczęściej, bo w 70 proc. przypadków, rozpatrywane są pozytywnie. Dla porównania, firmom patent udzielany jest średnio na co drugi zgłoszony wynalazek. Jak wskazują specjaliści od ochrony własności intelektualnej ta statystyka mogłaby wyglądać lepiej, gdyby zgłaszający korzystali z profesjonalnego wsparcia i odpowiednio opisywali swoje rozwiązania.

Patent na innowacyjne rozwiązania

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej służy wspieraniu innowacyjności, a co za tym idzie wspiera rozwój gospodarczy państwa. To ważny czynnik, który ma zachęcać twórców oraz przedsiębiorców do kreacji i inwestowania w nowe rozwiązania. Jak działa patent?

-wskazuje Jakub Sielewiesiuk, polski i europejski rzecznik patentowy, prezes zarządu kancelarii AOMB Polska specjalizującej się w prawie własności przemysłowej.

Założenia patentowe na wagę złota

Tu dość ważna uwaga. Zgłoszenie wniosku o udzielenie patentu nie jest równoznaczne z jego otrzymaniem. To procedura, która trwa nawet kilka lat i jak pokazują statystyki w Polsce najwięcej patentów przyznawanych jest na wynalazki zgłaszane właśnie przez uczelnie, a nie przez biznes. Przyczyny tego stanu rzeczy mogą być naprawdę różne i wcale nie oznacza to, że dany wynalazek nie jest innowacyjny – być może wniosek o ochronę został wadliwie skonstruowany i łatwo było pewne aspekty podważyć.

Zadaniem rzecznika jest pomoc w odpowiednim skonstruowaniu wniosku patentowego, aby przedstawiany wynalazek spełniał ustawowe kryteria, ale także – co niezwykle ważne – aby po otrzymaniu patentu, zapewniał on właściwy zakres ochrony

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, który ukazała się na portalu Rzeczpospolita.

Artykuł został przygotowany przez Artura Frankiewicza z firny AUIT oraz Jakuba Sielewiesiuka, rzecznika patentowego, Kancelaria AOMB Polska.