Trendy patentowe 2020 wśród zgłoszeń europejskich
Trendy patentowe 2020 wśród zgłoszeń europejskich

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) opublikowała dane, dotyczące zgłoszeń europejskich składanych w 2020 roku. Pomimo trwającej pandemii EPO zanotowało stabilny wpływ europejskich zgłoszeń patentowych, których w sumie złożono aż 180 250, co oznacza spadek o zaledwie 0,7% w porównaniu z rokiem 2019. 45% złożonych zgłoszeń pochodziła z krajów członkowskich EPO, 25% stanowiły zgłoszenia pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 12% stanowiły zgłoszenia podmiotów z Japonii, 7% – z Chińskiej Republiki Ludowej i 5% – z Korei Południowej. Do zgłoszeń europejskich zaliczono zgłoszenia bezpośrednie oraz zgłoszenia międzynarodowe, które w 2020 roku weszły w fazę regionalną przed Europejskim Urzędem Patentowym.

(Countries of origin. Source: EPO. Status: 1.2.2021)


Pośród krajów członkowskich EPO najwięcej zgłoszeń pochodziło z Niemiec (25 954), Francji (10 554), Szwajcarii (8 112) i Holandii (6 375). Na szczególną uwagę zasługują kraje członkowskie, które pomimo niesprzyjających okoliczności roku 2020 odnotowały wzrost ilości europejskich zgłoszeń patentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Były to m.in. Francja (+3,1%), Włochy (+2,9%), Finlandia (+11,1%), Irlandia (+10%), Turcja (+26,1%), Polska (+4,3%), Słowenia (+35,2%) i Łotwa (+22,7%). Niestety, niektóre kraje odnotowały spadek ilości zgłoszeń – były to m.in. Niemcy (-3,0%), Szwajcaria (-1,1%), Holandia (-8,2%), Wielka Brytania (-6,8%), Dania (-0,5%) oraz Belgia (-0,9%).
Widoczne stały się również dwa kontrastujące trendy – nastąpił spadek ogólnej liczby zgłoszeń, pochodzących od podmiotów z Europy, USA i Japonii oraz dynamiczny wzrost liczby zgłoszeń od podmiotów chińskich i koreańskich.

(Growth in filings from the five leading patent territories. Source: EPO.Status: 1.2.2021)


Pandemia odcisnęła również swoje piętno na tematyce zgłaszanych wynalazków. W 2020 roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło technologii medycznych, komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych. Znaczący wzrost zanotowano również w obszarach farmaceutyków i biotechnologii. Spadek liczby zgłoszeń patentowych, dotyczących technologii transportowych, pomiarów i chemii organicznej odzwierciedla spowolnienie gospodarcze 2020 roku.

(Top technology fields. Source: EPO.Status: 1.2.2021)


Główny trend 2020 to duży wzrost ilości zgłoszeń w dziedzinach ochrony zdrowia, komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co wskazuje na zwiększone inwestycje w te obszary techniki. Trendy te odzwierciedlają nowe realia 2020 roku – nacisk na ochronę zdrowia oraz transformację wielu dziedzin, w tym naszej pracy, z trybu stacjonarnego na tryb on-line. Rekordzistą pod względem wzrostu okazał się sektor farmaceutyków, który zanotował aż 10% wzrost ilości zgłoszeń w porównaniu z rokiem ubiegłym, z czego ponad 240 zgłoszeń dotyczyło nowych technologii w dziedzinie szczepionek.
Wśród zgłaszających prym wiedli Samsung (3 276 zgłoszeń), Huawei (3 113 zgłoszeń) oraz LG (2 909 zgłoszeń). W pierwszej dziesiątce podmiotów o największej liczbie zgłoszeń znalazło się aż pięć firm z Europy (Ericsson, Siemens, Robert Bosch, Royal Philips i Basf). Polskie podmioty złożyły ogółem 483 zgłoszenia europejskie, co stanowiło 0,3% wszystkich zgłoszeń wpływających do EPO. Pośród polskich zgłaszających najwięcej zgłoszeń pochodziło od Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adamed Pharma S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego, a zgłoszenia dotyczyły m.in. dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych, farmaceutyków i transportu.
Na uwagę zasługuje również fakt, że pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, Europejski Urząd Patentowy pracował bez zakłóceń. Średni czas oczekiwania na raport z poszukiwań wyniósł w 2020 roku 4,3 miesiąca, czyli podobnie jak w roku 2019 (4,1 miesiąca). Średni czas badania wynalazku (od wniesienia wniosku o badanie do decyzji urzędu) skrócił się do 23,7 miesiąca (w porównaniu z 26 miesiącami w roku 2019). Dodatkowo, ponad 98% poszukiwań międzynarodowych zostało przeprowadzonych w terminie (odpowiednio przed publikacją zgłoszenia międzynarodowego). Co ciekawe, skrócił się również czas rozpatrywania sprzeciwów, co sugeruje, że przeprowadzanie rozpraw w trybie on-line nie zakłóciło pracy EPO, a nawet ją przyspieszyło.
Szczegółowe statystyki oraz opinie ekspertów można znaleźć na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego, link poniżej:


EPO – Patent Index 2020


Zapraszamy do lektury!