Współpraca krajowych urzędów patentowych rośnie w siłę!
Współpraca krajowych urzędów patentowych rośnie w siłę!

Mamy dobrą wiadomość dla wynalazców, patentujących swoje rozwiązania na terenie Europy! Krajowe urzędy patentowe opracowują ujednolicone praktyki, które mają na celu rozwiązanie problemów, wynikających z braku spójności w podejściu urzędów do niektórych procedur patentowych. Jak wiadomo, patenty są prawami o charakterze terytorialnym i niestety urzędy patentowe w różnych krajach mają odmienne podejście do wielu kwestii, co jest bardzo uciążliwe dla firm, chcących ubiegać się o patent w kilku krajach jednocześnie (albo np. równolegle w ramach procedury krajowej i europejskiej). Europejska Organizacja Patentowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wynalazców i pracuje nad ujednoliceniem procedur i podejścia urzędów w krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej do kwestii jednolitości wynalazku, obowiązku wskazania twórców, przyznania daty pierwszeństwa, przywrócenia praw, redagowania zastrzeżeń patentowych i badania zgłoszeń wynalazków realizowanych komputerowo. Pierwsze efekty tego projektu są już widoczne. Z końcem grudnia wypracowano wspólne zalecenia, dotyczące jednolitości wynalazku i wskazania twórców.


EPO – Convergence of practice


Zapraszamy do lektury!