Dwie Godziny dla Rodziny „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”
Dwie Godziny dla Rodziny „POKOLENIOWO NA SPORTOWO”

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny kancelaria AOMB Polska włącza się aktywnie w Globalny Ruch Społeczny na rzecz bliskości „Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla CZŁOWIEKA”, zainicjowany przez Instytut Humanites przeszło dziewięć lat temu. m.in. w odpowiedzi na narastające zjawiska samotności, depresji, rozpadu więzi międzyludzkich, w tym rozpadu rodzin będące m.in. skutkiem tempa naszego.

Rok pracy zdalnej pokazuje, że jesteśmy przemęczeni. Według najnowszych badań pracujemy średnio o 3 godziny więcej. Brakuje nam higieny pracy. Według najnowszego badania Instytutu Humanites, aż 79% pracowników ma trudności z łączeniem ról zawodowych i prywatnych. Tym ważniejsze stają się praktyki wspierające psychiczny i fizyczny dobrostan pracowników i ich rodzin.

Warunki, w których współcześnie funkcjonujmy nie sprzyjają budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Kryzys więzi jako jeden z zagrażających trendów współczesności był szczegółowo omawiany podczas ostatniej konferencji Instytutu Humanites CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA w ramach prezentacji Raportu o stanie człowieka. Pandemia uwypukliła i w znaczący sposób pogłębiła wiodące problemy wynikające z samotności, o których już w trakcie forum ekonomicznego w Davos w 2019 szeroko debatowano i postawiono jako priorytet do pracy na kolejne lata.
Cieszymy się, że nasza firma może być częścią tego projektu, tym bardziej, że tegoroczny motyw przewodni akcji „POKOLENIOWO NA SPORTOWO” daje wiele możliwości do zacieśniania relacji i potrzebnej nam aktywności pomimo pandemicznych ograniczeń.

Kulminacja akcji Dwie Godziny dla Rodziny/Dwie Godziny dla Człowieka przypada nie bez powodu na 15 maja, ponieważ to właśnie tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Nasza kancelaria, przyłączy się do akcji dwuetapowo – 14 maja weźmiemy udział w warsztatach z empatycznej komunikacji a następnie 17 maja będziemy pracować dwie godziny krócej abyśmy mogli spędzić te wolne popołudnie na wspólnych aktywnościach z rodziną i przyjaciółmi.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i szerzenia idei Globalnego Ruchu Społecznego „Dwie Godziny dla Rodziny”. Inspirujmy innych swoim przykładem. Wesprzyjmy wszyscy ideę i pokażmy, że „Dwie Godziny dla Rodziny” prawdziwie zbliżają ludzi.