Ochrona celna w skuteczny sposób pomaga przedsiębiorcom w walce z nieuczciwością kontrahentów lub konkurentów, którzy chcą wykorzystać własność intelektualną drugiego człowieka lub grupy ludzi, by osiągnąć jakieś korzyści. Dzieje się to poprzez wprowadzenie lub próby wprowadzenia na rynek towarów podrabianych oraz pirackich.

Własność intelektualna to jedno z najważniejszych dóbr każdego przedsiębiorstwa. To właśnie na nią składa się szereg praw do wytworów, które nie są określane jako rzeczy, ale najczęściej są w rzeczach ucieleśnione. Na większość z nich przysługują określone prawa, a posiadając któreś z nich, otrzymuje się monopol na obszar, w który nie wolno nikomu ingerować.

Ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego

Swoboda obrotu towarami sprzyja powstawaniu nadużyć w obszarze celno-podatkowym, dlatego tak ważna jest odpowiednia ochrona celna jako narzędzie wspierania rozwoju gospodarczego. W stosunku do służb celnych, stale wzrastają wymagania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony rynku, by zapewnić gospodarce Polski odpowiednie podłoże do rozwoju.

Skuteczne i efektywne wykonywanie zadań przez służby celne, w aspekcie rozwoju gospodarczego zapewnia skuteczne egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie handlu towarami, naruszającymi prawo w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.

Ochrona praw własności intelektualnej – służba celna

Zdecydowana większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak wiele otaczających ich przedmiotów nadużywa praw własności intelektualnej. Co istotne, obrót towarami, które naruszają prawa własności intelektualnej, wyrządza wiele szkód w rozwoju gospodarki, a także wprowadza w błąd konsumentów, a nawet zagraża ich życiu i zdrowiu. Dlatego istotna jest ochrona celna praw własności intelektualnej.

Polska, ze względu na swoje położenie geopolityczne oraz geostrategiczne stanowi niezwykle ważne miejsce przesyłu przesyłek. Warto zaznaczyć, że w 2012 roku ilość zatrzymanych towarów, łamiących prawa własności intelektualnej, stanowiła ponad 10 procent w całej Unii Europejskiej. Ochrona celna dba, by podrabiane towary były jak najszybciej wykrywane, jednocześnie zapobiegając trafianiu podróbek na bazary, internetowe portale, a nawet do sklepów.

Dbaj o prawa własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej daje wyłączne prawo do korzystania z tego prawa, a także czerpania z niego korzyści. Właściciel może oznaczać towary swoim znakiem towarowym, udzielać licencji, a także wdrażać technologię, opartą na rozwiązaniach objętych patentem.

Prawo własności intelektualnej stanowi niezwykle istotną wartość przedsiębiorstwa. Z tego względu, należy zadbać o odpowiednie klauzule ochrony własności intelektualnej w zawieranych umowach, a także zapewnić ochronę nowym produktom dopiero wprowadzanym na rynek.

Wyspecjalizowani rzecznicy patentowi np. w AOMB.pl chętnie pomogą Ci stworzeniu strategii ochrony własności intelektualnej w Twojej firmie, a dodatkowo sprawdzą czy można produkować dany wytwór. Dbaj o prawa własności intelektualnej razem z AOMB.pl.