Seria: artykuły AOMB  w magazynie OZEON  – część 1 'Mobilne wynalazki’
Seria: artykuły AOMB w magazynie OZEON – część 1 'Mobilne wynalazki’

Praca rzecznika patentowego, a także aplikanta, nie ogranicza się wyłącznie do doradztwa w zakresie wynalazków. Ważną częścią działalności #AOMB Polska jest także edukacja, na przykład poprzez artykułu w prasie branżowej. Magazyn @OZEON zajmujący się tematyką odnawialnych źródeł energii zamieścił trzy artykuły naszych aplikantów – Macieja Dylika oraz Konrada Futery. Począwszy od dzisiaj, co tydzień, będziemy publikować każdy z nich. Pierwszy artykuł dotyczy mobilnych wynalazków, czyli nowoczesnych rozwiązań ułatwiających transport i wpływających na rozwój alternatywnych źródeł zasilania śródków służących do przemieszczania się.