Potrzeba inwestycji w czyste technologie – Raport EPO I IEA
Potrzeba inwestycji w czyste technologie – Raport EPO I IEA

Raport opublikowany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Międzynarodową Agencję Energii (IEA), dotyczący globalnych trendów w innowacjach z dziedziny technologii niskoemisyjnych, wskazuje na potrzebę inwestycji w ten sektor, aby osiągnąć cele klimatyczne 2050 roku.

W latach 2017-2019 liczba zgłoszeń dotyczących czystych technologii wzrosła średnio o 3,3% rocznie przy jednoczesnym wyraźnym spadku zgłoszeń opartych o technologie paliw kopalnych. Niestety tempo wzrostu jest niższe niż w latach 2000-2013, gdzie średni roczny wzrost wyniósł 12,5%. Pośród niskoemisyjnych technologii wysoką aktywność patentową zanotowano w dziedzinie pojazdów elektrycznych.


Pełny raport jest dostępny na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego: https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=229#tab3