WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

Zastrzeżony znak towarowy – rejestracja

Znaki towarowe mają zdolność odróżniania Państwa produktu lub usługi na rynku. Są one kombinacjami słów, liter, kolorów lub cyfr, grafik, opakowania, sloganu lub kształtu produktu. Kojarząc znak towarowy z Państwa towarem lub usługą, konsumenci wiedzą, od kogo kupują i jakiej jakości mogą się spodziewać.

Dobrymi przykładami są Coca-Cola, Mercedes i Nike: znaki towarowe, które zapewniają, że produkt odróżnia się na rynku. Znak towarowy posiada nie tylko funkcje odróżniającą, ale także gwarancyjną i reklamową. Państwa klienci rozpoznają Państwa firmę i produkty przez Państwa znak, logo, kolor lub kształt opakowań. Muszą one oczywiście pozostać wyłącznie Państwa. Chroniąc swój znak towarowy mogą Państwo zapobiec czerpaniu korzyści lub nadużywaniu Państwa nazwy i reputacji przez konkurentów. 

Wymagania

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. W momencie zgłaszania do rejestracji oznaczenie takie nie musi być nowe (np. zgłaszający mógł używać go już wcześniej na rynku). Mają także zastosowanie szczegółowe przepisy zapobiegające podobieństwu zgłaszanego znaku do znaków już wcześniej zarejestrowanych lub zgłoszonych oraz użycia w zgłaszanym znaku pewnych specjalnych symboli (np. godło lub flaga Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw, symbole religijne itp.)

Procedura rejestracji i sprzeciwu

Jeśli Państwa znak spełnia wszystkie wymagania, informacja o zgłoszeniu znaku zostanie opublikowana. Każdy może wówczas zapoznać się z Państwa zgłoszeniem i Państwa znakiem. W wielu krajach możliwe jest zgłaszanie zastrzeżeń wobec rejestracji znaku jeszcze przed udzieleniem ochrony. Nazywa się to procedurą sprzeciwową. W Polsce osoby trzecie mogą na tym etapie zgłaszać swoje uwagi odnośnie znaku. W innych krajach, w tym – w Polsce, posiadacze wcześniejszych znaków mogą wnieść sprzeciw wobec rejestracji nowego znaku w określonym czasie po udzieleniu ochrony.
W ten sposób można uniknąć późniejszych sporów sądowych. Urząd kompetentny w sprawach znaków towarowych (w Polsce – Urząd Patentowy RP) zdecyduje, czy sprzeciw jest ważny. Jeśli nie wniesiono sprzeciwów lub okazały się one niesłuszne, Państwa znak zostaje objęty prawem ochronnym, co odnotowuje się w odpowiednim rejestrze. Ochrona Państwa znaku jest ważna na czas nieokreślony, jednak w większości państw trzeba ją odnawiać co 10 lat. Ponadto, aby ochrona nie wygasła, znak towarowy musi być używany.