Nowe Wytyczne EPO: ważne zmiany dla nauk przyrodniczych

Nowe Wytyczne EPO, które weszły w życie 1 marca 2021 r., zawierają nowy podrozdział szczegółowo opisujący praktykę EPO w zakresie interpretacji terminów odnoszących się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych (F-IV, 4.24), a także nową rozdział dotyczący badania zastrzeżeń dotyczących…