WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

Czy można wydłużyć ochronę patentową?

Na spotkaniach z klientami często pojawia się pytanie o maksymalny czas obowiązywania ochrony patentowej. Odpowiedź wydaje się być oczywista – jest to 20 lat od daty zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że uprawiony opłaca swoje prawo. Ale czy na pewno? Na…

Centrum Statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego już dostępne!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) uruchomił centrum statystyk i trendów, które umożliwia użytkownikom samodzielne śledzenie trendów wśród europejskich zgłoszeń patentowych. Użytkownicy mogą przeglądać dane statystyczne dotyczące 35 dziedzin techniki, a następnie wybierać spośród czterech różnych typów wykresów do wyświetlania graficznego. Przygotowano…

Skutki podwójnego patentowania tego samego rozwiązania

Już teraz istnieje w Polsce rzeczywista potrzeba, aby uregulować prawnie kwestie podwójnej ochrony patentowej wynikającej z patentu europejskiego walidowanego w Polsce oraz z polskiego krajowego patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.Na kanwie szeroko komentowanej ostatnio decyzji Izby Odwoławczej Europejskiego…

Nowe Wytyczne EPO: ważne zmiany dla nauk przyrodniczych

Nowe Wytyczne EPO, które weszły w życie 1 marca 2021 r., zawierają nowy podrozdział szczegółowo opisujący praktykę EPO w zakresie interpretacji terminów odnoszących się do sekwencji aminokwasów lub kwasów nukleinowych (F-IV, 4.24), a także nową rozdział dotyczący badania zastrzeżeń dotyczących…