Projekt zmian w ustawie prawa własności przemysłowej
Projekt zmian w ustawie prawa własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej jest jednym z najistotniejszych narzędzi wspierających działalność innowacyjną, także w dziedzinie ekologii. Skoro w Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), warto przyjrzeć się głównym założeniom tych propozycji, szczególnie skupiając się na zmianach w zakresie znaków towarowych.

Omawiając kwestie zmian w zakresie rejestracji znaków towarowych, warto przy okazji poczynić uwagę odnośnie do znaków towarowych nawiązujących do ekologii. Od dłuższego czasu można zaobserwować rosnącą popularność używania wszelkiego rodzaju oznaczeń zawierających w sobie słowa „ekologiczny”, „bio”, „eco”/„eko”.

Nowelizacja

Jeśli chodzi o samą nowelizację, poniżej znajduje się krótkie omówienie głównych proponowanych zmian w ustawie Pwp w zakresie znaków towarowych.

Ustawodawca postanowił zlikwidować możliwość rejestracji tzw. wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. Ustawa Pwp będzie odsyłać w tym zakresie do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności. Ustawodawca uznał, że nie ma potrzeby, aby ustawa Pwp ingerowała w obszar, który może być regulowany przez prawo cywilne.

Zmieniają się również przepisy w zakresie tzw. Konwersji (zamiany) znaków UE na znaki polskie. Dotychczas znaki towarowe powstałe w wyniku konwersji unijnych znaków towarowych były ważne i tym samym odnawiane po 10 latach od daty złożenia wniosku o konwersję na znak krajowy (obecny artykuł 147 ust. 3 Pwp). Powodowało to niepewność w zakresie daty odnowienia takich znaków. Nowelizacja przewiduje zmianę w zakresie daty ich ważności.

Ocena zmian

Co do zasady, zmiany należy ocenić pozytywnie. Najważniejsze znaczenie należy przypisać zastąpieniu sprzeciwu instytucją opozycji i towarzyszące temu zmiany w przepisach – znaczne skrócenie czasu na opozycję do 2 miesięcy i – co do zasady – brak dwumiesięcznego obowiązkowego okresu na zawarcie ugody. Z pewnością spowoduje to zdecydowane skrócenie czasu postępowania w sprawach sprzeciwu (opozycji).

Autor: Marek Rumak

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułuktóry ukazał się na łamach kwartalnika OZEON.