Refundacje dla podmiotów z Ukrainy na opłaty urzędowe za zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i nowych odmian roślin
Refundacje dla podmiotów z Ukrainy na opłaty urzędowe za zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i nowych odmian roślin

Dzięki porozumieniu EUIPO i Komisją Europejską rozszerzono refundacje na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki i nowe odmiany roślin dla małych i średnich przedsiębiorstw z Ukrainy.

Fundusz Idea Powered for Business SME ma na celu wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe udzielone przez Komisję Europejską i EUIPO MŚP z siedzibą na Ukrainie będzie obejmowało:

ochronę znaków towarowych i wzorów na terenie Unii Europejskiej (poziom krajowy, regionalny, unijny) do 75% opłaty maksymalnie do 1000 EUR

ochronę patentowa na terenie Unii Europejskiej (patenty krajowe i patenty europejskie) do 75% opłaty maksymalnie do 1500 EUR

ochronę nowych odmian roślin na poziomie europejskim do 50% opłaty do maksymalnej kwoty 225 EUR

Jako kancelaria mamy doświadczenie z ubiegłych lat w składaniu wniosków i chętnie pomożemy.

Napisz do nas lub zadzwoń pod numer (+48) 22 520 84 73 i dowiedz się więcej!

Procedura krok po kroku:

  1. Do złożenia wniosku potrzebny jest dokument zaświadczający status podatnika VAT oraz potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku z międzynarodowym numerem IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT, jeżeli wniosek będzie składany przez pełnomocnika to konieczne będzie podpisane pełnomocnictwo.
  2. Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego.
  3. Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków.
  4. Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie max 15 dni roboczych od złożenia wniosku (10 dni roboczych liczonych od każdego piątku).
  5. Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do realizacji bonu. Należy to zrobić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji (termin można przedłużyć o 2 miesiące).
  6. W kolejnym kroku trzeba wnieść całość opłat za dokonane zgłoszenia.
  7. Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej części opłat.

Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie o numerze VAT/TIN

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,

Skan podpisanego i wypełnionego pełnomocnictwa.

Informacja czy są Państwo mikro, małym czy średnim przedsiębiorstwem.

Więcej informacji na stronie EUIPO.