Centrum Statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego już dostępne!
Centrum Statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego już dostępne!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) uruchomił centrum statystyk i trendów, które umożliwia użytkownikom samodzielne śledzenie trendów wśród europejskich zgłoszeń patentowych. Użytkownicy mogą przeglądać dane statystyczne dotyczące 35 dziedzin techniki, a następnie wybierać spośród czterech różnych typów wykresów do wyświetlania graficznego. Przygotowano zakładki dla wszystkich 38 krajów członkowskich EPO oraz dla terytoriów, z których pochodzi więcej niż 1000 europejskich zgłoszeń patentowych rocznie (m.in. USA, Kanada, Japonia i Chiny). Zakładki pokazują dziesięcioletnie trendy w każdym kraju w zakresie zgłoszeń i udzielonych patentów, podział zgłoszeń w zależności od dziedziny techniki w ostatnim roku oraz 10 najaktywniejszych zgłaszających z danego kraju/terytorium.


Korzystając z tego narzędzia przeanalizowaliśmy trendy patentowe, dotyczące naszego kraju!

Fig. 1 Zgłoszenia patentowe i udzielone patenty europejskie polskich zgłaszających.
Źródło: EPO Statistics Centre

Jak widać ilości zgłoszeń i udzielonych patentów rosną z roku na rok, osiągając 278 udzielonych patentów i 483 zgłoszenia patentowe w 2020 roku. W porównaniu z rokiem 2011 liczba udzielonych patentów dla polskich zgłaszających wzrosła aż 6-krotnie! W 2020 roku najwięcej zgłoszeń patentowych pochodziło z dziedzin inne (20,13%), procesy i urządzenia termiczne (10,62%), technologie medyczne (7,74%) i farmaceutyki (7,08%). Poniższy wykres ilustruje aktywność polskich zgłaszających w 2020 roku.

Fig. 2. Aktywność zgłaszających pochodzących z Polski w 2020 roku w podziale na dziedziny techniki

Jak widać poniżej, liczba zgłoszeń z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrasta.

Fig.3 Liczba zgłoszeń europejskich z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków, złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu.

Przykładowo w 2020 roku zgłoszenia z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, dokonane przez polskie podmioty stanowiły 3,56% sumarycznej liczby zgłoszeń z tej dziedziny dokonanych przez podmioty z krajów członkowskich EPO. Dla porównania, w 2021 roku było to zaledwie 0,49%, co wyraźnie wskazuje na wzrost aktywności patentowej polskich zgłaszających w tej dziedzinie. Jednocześnie liczba zgłoszeń z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO, wyraźnie spadła na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Fig. 4 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Z drugiej strony – biorąc pod lupę technologie medyczne – zauważamy wzrost liczby zgłoszeń zarówno składanych przez polskie podmioty jaki i zgłaszających ze wszystkich krajów członkowskich EPO.

Fig. 5 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny technologii medycznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Centrum Statystyk EPO oferuje wiele więcej danych w przyjaznej dla użytkownika formie i jest kopalnią wiedzy o aktywności patentowej krajów członkowskich EPO oraz innych krajów. Gorąco zachęcamy do korzystania z tego narzędzia!
https://new.epo.org/en/statistics-centre

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy