Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej
Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej
W Sejmie pojawił się projekt zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej (Pwp), za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Już na pierwszy rzut oka widać, że nowelizacja ustawy Pwp ma trochę inny charakter niż dotychczasowe nowelizacje i ma charakter kompleksowy. Projekt ustawy Pwp zwiększa bowiem objętość ustawy o połowę. Dotychczasowa ustawa liczyła 327 artykułów, natomiast projekt przewiduje aż 498 artykułów, tak więc wzrost jest bardzo istotny. 

Likwidacja wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy
 Międzynarodowe znaki towarowe
Podanie do publicznej wiadomości zamiast publikacji o zgłoszeniu

Większość zmian należy ocenić pozytywnie. Niektóre z propozycji mają mniejsze praktyczne znaczenie (likwidacja wspólnego prawa ochronnego czy zmiany w zakresie rejestracji znaków międzynarodowych). Najistotniejszą proponowaną zmianą wydaje się być zastąpienie sprzeciwu instytucją opozycji i towarzyszące temu zmiany w przepisach – skrócenie czasu na opozycję do 2 miesięcy i – co do zasady – brak 2-miesięcznego obowiązkowego okresu na zawarcie ugody. Spowoduje to z pewnością zdecydowane skrócenie czasu postępowania w sprawach sprzeciwu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem na łamach portalu Rzeczpospolita.

Zapraszamy również do posłuchania naszego kolegi Oskara Gińko w jego podcaście „IP dla Twojego Biznesu„. W najnowszym odcinku omawiany jest, wraz z Michałem Głazowskim i Łukaszem Zielińskim, nowy projekt ustawy. Zapraszamy do słuchania!

Autor: Marek Rumak, radca prawny Kancelaria AOMB Polska