Refundacja opłat urzędowych za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych – Wsparcie nawet do 1000 EUR
Refundacja opłat urzędowych za zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych – Wsparcie nawet do 1000 EUR

Już po raz trzeci – od dnia 23 stycznia 2023 r. uruchomiony zostanie Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca wsparcia dla MŚP realizowana w praktyce przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przybiera formę refundacji części opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniami znaków towarowych, wzorów przemysłowych.

Refundacja wynosi 75 % kosztów urzędowych dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych na terenie UE i poszczególnych krajów członkowskich oraz 50 % poza UE, w trybie rejestracji międzynarodowych. W tym roku obniżono górny poziom kwoty zwrotu do wysokości 1000 EUR.

Utrzymany został szeroki zakres działań oraz rozbudowany katalog opłat podlegających refundacji. Ponownie, na etapie aplikacji o bony nie jest wymagane wskazywanie rodzaju planowanych zgłoszeń.

MŚP uzyskają refundację do 75% opłat urzędowych (nie więcej niż 1000 EUR) związanych z procedurą zgłoszeniową znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Koszty kwalifikowane obejmują nie tylko opłatę podstawową, ale wszystkie opłaty za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłaty za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

Opłaty wnoszone do WIPO mogą być refundowane w 50%, dzięki czemu zabezpieczenie praw w krajach spoza Unii Europejskiej staje się dostępne dla większości MŚP.

Tak jak w poprzednim roku, możemy w Państwa imieniu złożyć stosowne wnioski i kontaktować się z EUIPO, aż do momentu refundacji poniesionych kosztów.

Procedura krok po kroku:

  • – Do złożenia wniosku potrzebny jest dokument zaświadczający status podatnika VAT oraz potwierdzenie z banku o posiadaniu rachunku z międzynarodowym numerem IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.
  • – Złożenie wniosku o przyznanie bonu refundacyjnego.
  • – Wnioski rozpatrywane są według kolejności zgłoszenia i do momentu wyczerpania puli środków, która w tym roku wynosi 25 mln EUR.
  • – Decyzja o przyznaniu bonu zapada w terminie max 15 dni roboczych od złożenia wniosku (10 dni roboczych liczonych od każdego piątku).
  • – Jeżeli decyzja o przyznaniu dotacji będzie pozytywna, to można przystąpić do realizacji bonu. Należy to zrobić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji (termin można przedłużyć o 2 miesiące).
  • – W kolejnym kroku trzeba wnieść całość opłat za dokonane zgłoszenia.
  • – Następnie można złożyć kolejny wniosek o zwrot refundowanej części opłat.

Zapraszamy do kontaktu – chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji.

Więcej informacji na stronie euipo.