IMPORTANT!
Patent monitoring

TM watching

They trusted us:

Scope Fluidics Sp. z o.o.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

CONPAK INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED

PLUM Sp. z o.o.

AIUT Sp. z o.o.

PwC Polska

Nowak Innovations Sp. z o.o.