WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Wiadomości

Trendy patentowe 2020 wśród zgłoszeń europejskich

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) opublikowała dane, dotyczące zgłoszeń europejskich składanych w 2020 roku. Pomimo trwającej pandemii EPO zanotowało stabilny wpływ europejskich zgłoszeń patentowych, których w sumie złożono aż 180 250, co oznacza spadek o zaledwie 0,7% w porównaniu z rokiem 2019. 45% złożonych zgłoszeń pochodziła z krajów członkowskich EPO, 25% stanowiły zgłoszenia pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, 12% stanowiły zgłoszenia podmiotów z Japonii, 7% – z Chińskiej Republiki Ludowej i 5% – z Korei Południowej. Do zgłoszeń europejskich zaliczono zgłoszenia bezpośrednie oraz zgłoszenia międzynarodowe, które w 2020 roku weszły w fazę regionalną przed Europejskim Urzędem Patentowym.

(Countries of origin. Source: EPO. Status: 1.2.2021)


Pośród krajów członkowskich EPO najwięcej zgłoszeń pochodziło z Niemiec (25 954), Francji (10 554), Szwajcarii (8 112) i Holandii (6 375). Na szczególną uwagę zasługują kraje członkowskie, które pomimo niesprzyjających okoliczności roku 2020 odnotowały wzrost ilości europejskich zgłoszeń patentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Były to m.in. Francja (+3,1%), Włochy (+2,9%), Finlandia (+11,1%), Irlandia (+10%), Turcja (+26,1%), Polska (+4,3%), Słowenia (+35,2%) i Łotwa (+22,7%). Niestety, niektóre kraje odnotowały spadek ilości zgłoszeń – były to m.in. Niemcy (-3,0%), Szwajcaria (-1,1%), Holandia (-8,2%), Wielka Brytania (-6,8%), Dania (-0,5%) oraz Belgia (-0,9%).
Widoczne stały się również dwa kontrastujące trendy – nastąpił spadek ogólnej liczby zgłoszeń, pochodzących od podmiotów z Europy, USA i Japonii oraz dynamiczny wzrost liczby zgłoszeń od podmiotów chińskich i koreańskich.

(Growth in filings from the five leading patent territories. Source: EPO.Status: 1.2.2021)


Pandemia odcisnęła również swoje piętno na tematyce zgłaszanych wynalazków. W 2020 roku najwięcej zgłoszeń dotyczyło technologii medycznych, komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych. Znaczący wzrost zanotowano również w obszarach farmaceutyków i biotechnologii. Spadek liczby zgłoszeń patentowych, dotyczących technologii transportowych, pomiarów i chemii organicznej odzwierciedla spowolnienie gospodarcze 2020 roku.

(Top technology fields. Source: EPO.Status: 1.2.2021)


Główny trend 2020 to duży wzrost ilości zgłoszeń w dziedzinach ochrony zdrowia, komunikacji cyfrowej i technologii komputerowych, co wskazuje na zwiększone inwestycje w te obszary techniki. Trendy te odzwierciedlają nowe realia 2020 roku – nacisk na ochronę zdrowia oraz transformację wielu dziedzin, w tym naszej pracy, z trybu stacjonarnego na tryb on-line. Rekordzistą pod względem wzrostu okazał się sektor farmaceutyków, który zanotował aż 10% wzrost ilości zgłoszeń w porównaniu z rokiem ubiegłym, z czego ponad 240 zgłoszeń dotyczyło nowych technologii w dziedzinie szczepionek.
Wśród zgłaszających prym wiedli Samsung (3 276 zgłoszeń), Huawei (3 113 zgłoszeń) oraz LG (2 909 zgłoszeń). W pierwszej dziesiątce podmiotów o największej liczbie zgłoszeń znalazło się aż pięć firm z Europy (Ericsson, Siemens, Robert Bosch, Royal Philips i Basf). Polskie podmioty złożyły ogółem 483 zgłoszenia europejskie, co stanowiło 0,3% wszystkich zgłoszeń wpływających do EPO. Pośród polskich zgłaszających najwięcej zgłoszeń pochodziło od Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adamed Pharma S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego, a zgłoszenia dotyczyły m.in. dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych, farmaceutyków i transportu.
Na uwagę zasługuje również fakt, że pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020, Europejski Urząd Patentowy pracował bez zakłóceń. Średni czas oczekiwania na raport z poszukiwań wyniósł w 2020 roku 4,3 miesiąca, czyli podobnie jak w roku 2019 (4,1 miesiąca). Średni czas badania wynalazku (od wniesienia wniosku o badanie do decyzji urzędu) skrócił się do 23,7 miesiąca (w porównaniu z 26 miesiącami w roku 2019). Dodatkowo, ponad 98% poszukiwań międzynarodowych zostało przeprowadzonych w terminie (odpowiednio przed publikacją zgłoszenia międzynarodowego). Co ciekawe, skrócił się również czas rozpatrywania sprzeciwów, co sugeruje, że przeprowadzanie rozpraw w trybie on-line nie zakłóciło pracy EPO, a nawet ją przyspieszyło.
Szczegółowe statystyki oraz opinie ekspertów można znaleźć na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego, link poniżej:


EPO – Patent Index 2020


Zapraszamy do lektury!

Kategorie
Wiadomości

Współpraca krajowych urzędów patentowych rośnie w siłę!

Mamy dobrą wiadomość dla wynalazców, patentujących swoje rozwiązania na terenie Europy! Krajowe urzędy patentowe opracowują ujednolicone praktyki, które mają na celu rozwiązanie problemów, wynikających z braku spójności w podejściu urzędów do niektórych procedur patentowych. Jak wiadomo, patenty są prawami o charakterze terytorialnym i niestety urzędy patentowe w różnych krajach mają odmienne podejście do wielu kwestii, co jest bardzo uciążliwe dla firm, chcących ubiegać się o patent w kilku krajach jednocześnie (albo np. równolegle w ramach procedury krajowej i europejskiej). Europejska Organizacja Patentowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wynalazców i pracuje nad ujednoliceniem procedur i podejścia urzędów w krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej do kwestii jednolitości wynalazku, obowiązku wskazania twórców, przyznania daty pierwszeństwa, przywrócenia praw, redagowania zastrzeżeń patentowych i badania zgłoszeń wynalazków realizowanych komputerowo. Pierwsze efekty tego projektu są już widoczne. Z końcem grudnia wypracowano wspólne zalecenia, dotyczące jednolitości wynalazku i wskazania twórców.


EPO – Convergence of practice


Zapraszamy do lektury!

Kategorie
Wiadomości

Specjalista ds. patentowych AOMB Polska pracujący nad prototypem dla NASA!

Mateusz Rosiek, specjalista ds. patentowych AOMB Polska, który wraz z węgierskim zespołem Puli Space jest uczestnikiem konkursu „Honey, I Shrunk the NASA Payload Challenge, the Sequel”
(PL. Wyzwanie „Kochanie, zmniejszyłem ładunek NASA!, część Druga”) otrzymał wsparcie inżynierów z NASA Jet Propulsion Laboratory i finansowanie w wysokości 225 000 Euro!
Konkurs jest częścią amerykańskiego programu Artemis, który za zadanie postawił sobie lot na księżyc. Puli Space na swojej stronie ogłosiło, że „NASA była pod wrażeniem propozycji eksperymentu Puli Lunar Water Snooper (PLWS) i są podekscytowani współpracą i wsparciem zespołu Puli Space przez cały roczny okres rozwoju.” Teraz zespół z Mateuszem będzie pracować nad prototypem eksperymentu, który w przyszłości może stać się częścią programu lotów na księżyc.
Jesteśmy tą informacją podekscytowani nie mniej, niż NASA! Trzymamy kciuki za Mateusza i o dalszych postępach będziemy informować na bieżąco.