WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Blog

Patent na Halloween!

Zbilżające się święto Halloween zainspirowało nas do poszukania w bazie patentowej wynalazków związanych z tym zwyczajem. Okazuje się, że tradycja Halloween była natchnieniem dla wielu twórców, szczególnie pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Poniżej przybliżamy przykłady zgłoszeń patentowych i patentów, które szczególnie przykuły naszą uwagę.
Ważnym atrybutem związanym z Halloween jest odpowiednie przebranie. W opisie wynalazku US6904612 ujawniono kostium, który zapewnia komfort noszenia niezależnie od warunków atmosferycznych. Strój oferuje odpowiednią wentylację i izolację termiczną i nadaje się do noszenia w zimne jesienne wieczory. Kostium radzi sobie również z nadmiarem wilgoci i może być używany podczas uprawiania aktywności fizycznej


Kolejnym ważnym aspektem podczas Halloween są wszelkie dekoracje. Patent amerykański nr US7878878 opisuje sezonową dekorację, która wydaje dźwięki, reaguje na ruch, a nawet tryska wodą. Czujniki ruchu, umieszczone w urządzeniu uruchamiają sygnał dźwiękowy i funkcję tryskania wodą, gdy osoba zbliży się do obiektu


Jak wiadomo, jedną z tradycji Halloween jest straszenie sąsiadów i domaganie się słodyczy przez młodsze i starsze dzieci. Baza patentowa dostarcza pomocnych rozwiązań dla jednych i drugich.
Dla mniejszych dzieci odpowiedni będzie system z amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr 12/315,136 (US2010128588A1), który pomaga dziecku w zapamiętaniu określeń „cukierek albo psikus” oraz „dziękuję”. Urządzenie ma postać pojemnika na słodycze, zawierającego zdalnie sterowane dyktafon i odtwarzacz audio. W przypadku, gdy dziecko zapomni swojej kwestii podczas odwiedzania domu sąsiada, rodzic może z ukrycia uruchomić odtwarzacz audio, umieszczony w pojemniku na słodycze.


Starsze dzieci z pewnością zainteresuje plecak z amerykańskiego zgłoszenia patentowego nr 14,684 (US5878931A), który umożliwia bezdotykowe zbieranie słodyczy. Cukierek może zostać umieszczony w rynnie na zewnątrz plecaka i swobodnie zsunąć się do jego wnętrza. Dzięki temu, dziecko może zbierać słodycze bez udziału swoich dłoni oraz nie musi nosić ciężkich toreb czy koszyków.


Ostatnim rozwiązaniem, które przykuło naszą uwagę jest pojemnik na słodycze z uchylnym dnem. Podczas częstowania dzieci cukierkami, osoba trzymająca pojemnik może wsunąć swoją dłoń przez otwór w dnie pojemnika i zaskoczyć dziecko podczas sięgania po słodycze. Takie rozwiązanie z pewnością przestraszy niejednego małego łakomczucha!


Na zakończenie naszego mini przeglądu wynalazków związanych z Halloween przypominamy, że komercyjne wykorzystanie patentu pozostającego w mocy spowoduje jego naruszenie. Jednocześnie informujemy, że żadne z powyższych rozwiązań nie jest objęte ochroną patentową na terenie naszego kraju.
Happy Halloween!

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Dobrze już było – czyli o tym, jak Urząd Patentowy RP udzielał patentów na wynalazki realizowane komputerowo, zanim jeszcze stało się to (nie)modne

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze kwartalniku Rzecznik Patentowy, gdzie znajdziecie artykuł naszego rzecznika patentowego – Jakuba Sielewiesiuka.

Temat „wynalazki realizowane komputerowo a UPRP” powraca. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej1, z niedawno opublikowanymi Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, w tym odnoszącymi się do takich wynalazków, a przede wszystkim w związku z rosnącą liczbą odnośnych wynalazków i praktycznie nieograniczonymi obszarami techniki, w których się one pojawiają. Zgadzam się z kol. Markiem Burym, że praktyka UPRP w zakresie tego rodzaju wynalazków odbijała się niekorzystnie na polskich przedsiębiorstwach z obszaru ICT, które nie mogły liczyć na uzyskanie ochrony patentowej swoich rozwiązań na drodze krajowej, a jednocześnie często nie było ich stać na sięgnięcie po patent europejski. Dlatego w obliczu pozytywnych zmian w tym zakresie w poniższym artykule analizuję trzy przykłady postępowań dotyczących takich wynalazków – dwóch przed UPRP i jednego przed EPO. Z przyjemnością stwierdzam, że UPRP może pochwalić się chlubnymi dokonaniami w tym zakresie – i to z czasów, zanim jeszcze wynalazki realizowane komputerowo stały się modne, a udzielenie na nie ochrony przez UPRP – problematyczne. Taki przypadek ilustruje przykład 1. Jest to przypadek zbieżny z obserwacją kol. M. Burego, która pada we wspomnianym artykule – że ekspert UPRP pan Jerzy Włodek udzielał patentów na takie wynalazki w latach 90. poprzedniego stulecia. Przykład 2 jest również pozytywny,
tj. zakończony udzieleniem patentu, ale postępowanie było w tym przypadku trudniejsze, ponieważ komunikacja między UPRP a zgłaszającym był niejasna. Przykład 3 dotyczy EPO – ale może wybiega w nieodległą przyszłość przed UPRP?

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rzecznik_Patentowy_101-102_2021_short.pdf

Zaczęcamy również do zapoznania się z pełną wersją kwartalnika Rzecznik Patentowy: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Rzecznik_Patentowy_101-102_2021.pdf

Kategorie
Blog

Czy można wydłużyć ochronę patentową?

Na spotkaniach z klientami często pojawia się pytanie o maksymalny czas obowiązywania ochrony patentowej. Odpowiedź wydaje się być oczywista – jest to 20 lat od daty zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że uprawiony opłaca swoje prawo. Ale czy na pewno?

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku produktów leczniczych i produktów ochrony roślin okres trwania patentu można wydłużyć, uzyskując tzw. dodatkowe prawo ochronne (ang. secondary protection certificate – SCP). W tej dziedzinie techniki samo uzyskanie patentu nie oznacza, że uprawniony może korzystać z wynalazku. Często pomimo uzyskania ochrony patentowej, uprawiony musi czekać na uzyskanie odpowiednich pozwoleń na dopuszczenie do obrotu swojego produktu. Wprowadzenie dodatkowego prawa ochronnego miało na celu skompensowanie wynalazcom z tych dziedzin czasu oczekiwania na uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny wyjątek od reguły 20 lat trwania patentu! Niektóre kraje wprowadziły regulacje, które pozwalają na wydłużenie ochrony patentowej w przypadku przedłużającego się postępowania. Jednym z nich jest Korea Południowa, w której można ubiegać się o wydłużenie okresu trwania patentu, jeśli badanie wynalazku zajęło urzędowi więcej niż 4 lata licząc od daty zgłoszenia lub 3 lata licząc od daty złożenia wniosku o badanie.

Ponieważ takie „niestandardowe” wydłużenie okresu trwania patentu nie jest powszechną praktyką, a jest niezmiernie ważne dla konkurentów uprawionego, umiejętność odszukania informacji o uzyskanym pozwoleniu staje się bardzo istotna. Europejski Urząd Patentowy opublikował nawet specjalne instrukcje, które opisują w jaki sposób odnaleźć informacje o przedłużonym okresie trwania patentu w Korei Południowej.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2021/20210927a.html

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Blog

Polski patent na leczniczy ekstrakt z popularnego patogenu leśnego

W ubiegłym miesiącu naukowcy z Politechniki Białostockiej pochwalili się uzyskaniem patentu, dotyczącego ekstraktu z korzeniowca sosnowego i jego zastosowania do wytwarzania leku do zapobiegania i leczenia raka jelita grubego. Wynalazek został opracowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Korzeniowiec sosnowy (Heterobasidion annosum) występuje pospolicie w całej strefie umiarkowanej w lasach iglastych i mieszanych, zarówno na martwym drewnie, jak i na żywych drzewach. Uważany jest za groźnego pasożyta i saprotrofa, powodującego intensywną zgniliznę pstrą, a drzewa zaatakowane przez korzeniowca sosnowego próchnieją na wysokość wielu metrów.

Okazuje się jednak, że preparat z korzeniowca sosnowego może pomóc w terapii nowotworu! Ekstrakt uzyskany przez naukowców z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stanowi lek przeciwnowotworowy o pochodzeniu naturalnym, który wykazuje niską cytotoksyczność wobec powszechnie występujących komórek fizjologicznych. Sam proces wytwarzania ekstraktu według patentu nie jest skomplikowany czy kosztowny. Głównym zastosowaniem ekstraktu jest leczenie raka jelita grubego.


Więcej na temat wynalazku polskich uczonych w linku poniżej:
Aktualności WBiNŚ – Naukowcy z Instytutu Nauk Leśnych uzyskali patent RP (pb.edu.pl)

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Blockchain technologią przyszłości

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszego aplikanta rzecznikowskiego – Mateusza Prządki.

Łańcuch bloków ma zastosowanie m.in. w dziedzinie własności intelektualnej. Uniemożliwia to edycję raz już
wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ostatnich latach na rynku pojawiła się rewolucyjna technologia tzw. blockchain, która znajduje zastosowanie niemal w każdej gałęzi gospodarki i może mieć znaczący wpływ na rozwój i jej dalsze losy w ujęciu światowym. Czym zatem jest i jak działa blockchain? Coraz częściej słyszymy słowo „blockchain”. Jednak mało kto wie, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Aby zrozumieć technologię blockchain, najpierw musimy sobie przypomnieć, jak działa dzisiejszy świat i co jest podstawą funkcjonowania instytucji.

Zaufanie to podstawa
Obecny świat działa w oparciu o zaufanie, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie ludzkości. Każda interakcja człowieka z instytucją bądź człowieka z człowiekiem opiera się na zaufaniu, np. gdy pożyczamy pieniądze bądź je wpłacamy, jak i w momencie, gdy oddajemy dzieci pod opiekę wychowawców.
Czym jest owo zaufanie? W przypadku interakcji z instytucją jest to wiara w to, że nasza umowa, czyli transakcja, pozostanie stała i niezmienna(niezmieniona), zgodnie z treścią i czasem jej zawarcia. Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób instytucja zapewni bezpieczeństwo naszej transakcji, jesteśmy bowiem przekonani, że zrobi to w sposób rzetelny. Jeżeli jednak spojrzymy na to głębiej, działające przedsiębiorstwo musi zapewnić nienaruszalność i wiarygodność milionom takich transakcji. Aby tego dokonać, wykorzystywane są ogromne zasoby przestrzeni zarówno dyskowych, jak i pokłady intelektualne ludzi zarządzającymi tymi danymi oraz regulacje prawne gwarantujące i zapewniające niezmienność i transparentność zawartych umów. Zatem bezsprzeczne jest, iż do sprawnego funkcjonowania prężnego przedsiębiorstwa potrzeba potężnych zasobów intelektualnych i finansowych.

Nadchodzą zmiany
Technologia blockchain rewolucjonizuje przedstawiony sposób działania przedsiębiorstw i w niedługim czasie może całkowicie zmienić funkcjonowanie światowej gospodarki.
Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie może wydawać się przesadą, ale wiele składowych systemu może nagle przestać działać. Maszyny przechowujące dane mogą ulec awarii, ludzie pracujący w instytucjach mogą zostać skorumpowani. Co więcej, osoby zasiadające w rządach światowych mogą wywierać ogromny wpływ na funkcjonowanie np. systemów finansowych. Czy w obliczu tego nasze informacje, a zwłaszcza pieniądze, są bezpieczne? Dziś nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale w niedalekiej przyszłości sytuacja może się zmienić dzięki technologii blockchain.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/blockchain.png

Kategorie
Wiadomości

Wyjście z koronakryzysu pod kątem własności intelektualnej

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze Magazynu My Company, gdzie znajdziecie artykuł naszej aplikantki rzecznikowskiej – Barbary Stencel.

Pandemia COVID-19, która od marca 2020 r. ogarnęła większość krajów europejskich, przyczyniła się do powstania tzw. koronakryzysu, który dotknął wiele gałęzi gospodarki, w tym również tę związaną z ochroną własności intelektualnej.

Pomimo że na pierwszy rzut oka opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy dla 2020 r. dane wskazują na stabilny rok dla zgłoszeń patentowych (spadek o zaledwie o 0,7 proc. w stosunku do 2019 r.), przy bliższej analizie widać, że na ten wynik wpłynęły zgłoszenia wynalazków medycznych – nowe technologie w medycynie +2,6 proc., farmaceutyki +10,2 proc., biotechnologia +6,3 proc. Wzrost zaobserwowano także w niektórych działach chemii, takich jak chemia spożywcza (+3,9 proc.), chemia makromolekularna i polimery (+2,9 proc.). Jednak dla pozostałych działów chemii odnotowano spadki wynoszące nawet do -18,4 proc. (mikro- i nanotechnologia).Ogólną tendencję wzrostową (+1,2 proc.) zaobserwowano dla inżynierii elektrycznej, w której najwięcej zgłoszeń patentowych dokonano dla półprzewodników (+7,1 proc.). Z kolei dla inżynierii mechanicznej odnotowano średni spadek wynoszący -6,5 proc.


Biorąc pod uwagę pandemię, trendy te nie są zaskakujące – wzrost dla branży medycznej oraz ogólny spadek w dziedzinie inżynierii, który wynika zapewne z przesunięcia środków przeznaczonych na badania i rozwój na utrzymanie działania spółek lub z ograniczenia wydatków na ochronę własności intelektualnej. Dane dla 2021 r. mogą przynieść rozwiązanie tych wątpliwości i pokażą czy trend ten ulega zmianom.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/MC_.png