WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Dział Zespół Paralegal

Urszula Jóźwiak

Imię i nazwisko: Urszula Jóźwiak

Stanowisko: Assistant

Dział: Zespół Paralegal

Nr telefonu: +48 22 520 8473

Adres mail: u.jozwiak@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2021

Oddział AOMB

Warszawa

Zadania w AOMB

Wykształcenie

O sobie