WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Dział Znaki towarowe i obsługa prawna

Grzegorz Wątor

Imię i nazwisko: Grzegorz Wątor

Stanowisko: Rzecznik patentowy

Dział: Znaki towarowe i obsługa prawna

Nr telefonu: +48 22 520 8473

Adres mail: g.wator@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2010

Oddział AOMB

Warszawa

Zadania w AOMB

Przygotowanie, weryfikacja i dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych; wycena ofert; korespondencja z Urzędem Patentowym RP

Wykształcenie

Aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Magister kulturoznawstwa w zakresie iberystyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

O sobie

Poza pracą i wychowaniem dzieci aktywnie zajmuję się poszukiwaniem i wyławianiem skarbów ukrytych w programach lojalnościowych