WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Dział Patenty – Life Science

Aleksandra Poniatowska

Imię i nazwisko: Aleksandra Poniatowska

Stanowisko: Aplikantka rzecznikowska

Dział: Patenty – Life Science

Nr telefonu: +48 22 520 8473

Adres mail: a.poniatowska@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2021

Oddział AOMB

Warszawa

Zadania w AOMB

Wykształcenie

O sobie