WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Blog

Centrum Statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego już dostępne!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) uruchomił centrum statystyk i trendów, które umożliwia użytkownikom samodzielne śledzenie trendów wśród europejskich zgłoszeń patentowych. Użytkownicy mogą przeglądać dane statystyczne dotyczące 35 dziedzin techniki, a następnie wybierać spośród czterech różnych typów wykresów do wyświetlania graficznego. Przygotowano zakładki dla wszystkich 38 krajów członkowskich EPO oraz dla terytoriów, z których pochodzi więcej niż 1000 europejskich zgłoszeń patentowych rocznie (m.in. USA, Kanada, Japonia i Chiny). Zakładki pokazują dziesięcioletnie trendy w każdym kraju w zakresie zgłoszeń i udzielonych patentów, podział zgłoszeń w zależności od dziedziny techniki w ostatnim roku oraz 10 najaktywniejszych zgłaszających z danego kraju/terytorium.


Korzystając z tego narzędzia przeanalizowaliśmy trendy patentowe, dotyczące naszego kraju!

Fig. 1 Zgłoszenia patentowe i udzielone patenty europejskie polskich zgłaszających.
Źródło: EPO Statistics Centre

Jak widać ilości zgłoszeń i udzielonych patentów rosną z roku na rok, osiągając 278 udzielonych patentów i 483 zgłoszenia patentowe w 2020 roku. W porównaniu z rokiem 2011 liczba udzielonych patentów dla polskich zgłaszających wzrosła aż 6-krotnie! W 2020 roku najwięcej zgłoszeń patentowych pochodziło z dziedzin inne (20,13%), procesy i urządzenia termiczne (10,62%), technologie medyczne (7,74%) i farmaceutyki (7,08%). Poniższy wykres ilustruje aktywność polskich zgłaszających w 2020 roku.

Fig. 2. Aktywność zgłaszających pochodzących z Polski w 2020 roku w podziale na dziedziny techniki

Jak widać poniżej, liczba zgłoszeń z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrasta.

Fig.3 Liczba zgłoszeń europejskich z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków, złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu.

Przykładowo w 2020 roku zgłoszenia z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, dokonane przez polskie podmioty stanowiły 3,56% sumarycznej liczby zgłoszeń z tej dziedziny dokonanych przez podmioty z krajów członkowskich EPO. Dla porównania, w 2021 roku było to zaledwie 0,49%, co wyraźnie wskazuje na wzrost aktywności patentowej polskich zgłaszających w tej dziedzinie. Jednocześnie liczba zgłoszeń z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO, wyraźnie spadła na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Fig. 4 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Z drugiej strony – biorąc pod lupę technologie medyczne – zauważamy wzrost liczby zgłoszeń zarówno składanych przez polskie podmioty jaki i zgłaszających ze wszystkich krajów członkowskich EPO.

Fig. 5 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny technologii medycznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Centrum Statystyk EPO oferuje wiele więcej danych w przyjaznej dla użytkownika formie i jest kopalnią wiedzy o aktywności patentowej krajów członkowskich EPO oraz innych krajów. Gorąco zachęcamy do korzystania z tego narzędzia!
https://new.epo.org/en/statistics-centre

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Projekt Urzędu Patentowego RP pt. „Własność intelektualna w Twojej firmie” – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Już 7 września 2021 r. w godzinach 13:00 -14:30 w formule on-line, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Urzędu Patentowego RP pt. ”Własność intelektualna w Twojej firmie”.


Celem spotkania będzie przybliżenie usługi informacyjno-doradczej „szytej na miarę” dla konkretnego przedsiębiorcy. Usługa ta obejmuje identyfikację własności intelektualnej oraz instruktaż w zakresie możliwych form ochrony, ze wskazaniem biznesowych korzyści, jakie można dzięki niej osiągnąć.


Zatem, jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i chciałbyś się dowiedzieć, co zyskasz dzięki tej usłudze oraz jak o nią aplikować – to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.

Link do wydarzenia
http://bityl.pl/VDnYP


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Kategorie
Wiadomości

Licencja przymusowa na technologie ekologiczne?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze Magazyn OZEON, gdzie znajdziecie artykuł naszego rzecznika patentowego – Oskara Gińko.

Licencje przymusowe jako takie są zjawiskiem rzadkim. Istnieje niewiele tak istotnych – z punktu widzenia państwa– rozwiązań, które wymagałyby ingerencji w monopol uprawnionego. Tego typu wynalazki, jak do tej pory, nie kojarzyły się z rozwiązaniami ekologicznymi. Walka z kryzysem klimatycznym może jednak niedługo zmienić to podejście.

Jeżeli zatem opatentowane jest rozwiązanie, które realnie, na niespotykaną dotąd skalę pozwoli, przykładowo, poprawić jakość powietrza, to można śmiało powiedzieć, że to rozwiązanie jest konieczne do usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa zwłaszcza, że ochrona życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrona środowiska naturalnego są wprost wskazane w ustawie jako przykłady stanu zagrożenia.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/OZEON-19-AOMB.pdf

Kategorie
Blog

Raport „Najlepiej chronione marki globalne 2021 r.”

Niedawno ukazał się ciekawy raport sporządzony przez firmę Clarivate pt. „Top 100 Best Protected Global Brands 2021”. Raport wskazuje zatem jakie globalne marki są najlepiej chronione. Jest to pierwszy tego rodzaju raport tej firmy, tak więc tym bardziej warto o nim napisać kilka słów. Zachęcamy do lektury.
We wstępie autorzy podkreślają jak ważne jest zaufanie do danej marki („Trust is powerful”). Zaufanie, że towar, który kupujemy, to ten właściwy, pochodzący od właściciela marki i posiadający określone cechy, a sama marka „tożsamość”, z którą klienci często się identyfikują.
W jaki sposób wyłonionych zostało 100 najlepiej chronionych marek świata?
W raporcie wzięto pod uwagę ponad 110 milinów indywidualnych rekordów o znakach towarowych zgromadzonych przez firmę Clarivate, wskutek ich analizy wyłoniono 6 kryteriów oceny:

Dziedzictwo i trwałość
czyli po prostu wiek znaku towarowego – naturalne jest, że marki obecne od wielu lat są przeważnie silniejsze, bardziej utrwalone w świadomości odbiorców i w konsekwencji najczęściej są one najlepiej chronione.
Przemysł i rynek
W tym kryterium skupiono się na komercyjnym zasięgu znaków towarowych.
Ślad
Pod tym kryterium kryje się geograficzny i ekonomiczny zasięg danej marki, tak więc m.in. w ilu krajach dany znak jest zarejestrowany jak i poziom aktywności/obecności danych znaków w poszczególnych krajach.
Obecność cyfrowa
gdzie skupiono się na analizie rejestracji domen najwyższego szczebla z kodem kraju dla danej marki (np. .de czy .pl), czyli czy i w ilu krajach zapewniono ochronę domeny dla danej marki również na szczeblu krajowym.
Renoma/sława
w tym kryterium skupiono się na danych statystyczny – w ilu krajach marki zostały uznane za renomowane przez sądy lub odpowiednie organy własności intelektualnej.
Trochę statystyk
Z raportu wynika, że prawie 50% spośród najlepiej chronionych marek należy do podmiotów z Europy (z Niemcami, Szwajcarią i Wielką Brytanią na czele). To wyraźna różnica w porównaniu z rankingiem „Top 100 Global Innovators™’, gdzie europejskie firmy stanowi zaledwie 14%, co wskazuje na różnicę w strukturze gospodarek i potencjale wzrostu. Można również wyciągnąć wniosek, że Europa stanowi kluczowy rynek konsumencki z dużą ilością marek, które wykształciły się przez lat i przetrwały zwłaszcza w dziedzinie mody, żywności, dóbr luksusowych czy przemyśle motoryzacyjnym.
Warto jeszcze odnotować, że 8% to marki firm oferujących towary lub usługi B2B, kolejne 41% firmy oferujące towary lub usługi zarówno B2B jak i B2C, a pozostałe 51% to przedsiębiorstwa, których produkty lub usługi skierowane są tylko do konsumentów.
Najwięcej, bo 18 to marki z branży „towary konsumpcyjne i żywność”, na drugim miejscu znajdują się „Luksus, moda, sport” (15 brandów), podium zamyka „Elektronika i sprzęt komputerowy” (13).
Takie zestawienie nie powinno być dużym zaskoczeniem. Towary konsumpcyjne i żywność to chyba najszersza możliwa kategoria, skierowana właściwie do wszystkich konsumentów, w której znajdą się takie marki jak Coca-Cola, Heineken czy Nutella, z kolei „Luksus, moda, sport” zawiera w sobie brandy jak Gucci czy Chanel, których właściciele słyną z bardzo ostrej polityki ochrony praw własności intelektualnej i stanowczej walki z wszelakimi podróbkami.

Źródło: Clarivate, Top 100 Best Protected Global Brands 2021

Najwięcej najlepiej chronionych marek – co wydaje się oczywiste – to marki podmiotów z USA (35). W Europie prym wiodą: Niemcy (14), Szwajcaria (8) oraz Wielka Brytania (7). Z kolei w Azji najwięcej najlepiej chronionych marek należy do podmiotów z Japonii (13). Zaskoczeniem może być brak jakiejkolwiek marki z Chin i tylko dwie marki z Korei Południowej.

Źródło: Clarivate, Top 100 Best Protected Global Brands 2021

Warto zauważyć, że niektóre podmioty posiadają więcej niż jedną markę z rankingu (Google i YouTube należące do Alphabet, Cartier i Dunhill należące do spółki Riechmont czy Nestlé, Nescafé i Maggi należące do koncernu Nestlé).
Wśród marek dominują oczywiście te powstałe wiele lat temu, z bogatą historią (czasem sięgającą XIX w. jak), ale są też marki „stosunkowo młode” jak YouTube czy Facebook.
Sama lista najlepiej chronionych marek wskazana została alfabetycznie, tak więc ranking nie wskazuje, która marka jest najlepiej chronioną marką na świecie, tylko wymienia je po kolei.


Cały raport można przeczytać tutaj –https://clarivate.com/compumark/campaigns/top-100-best-protected-global-brands-2021/

Autor: Marek Rumak /Radca prawny