WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

Kancelaria patentowa AOMB Polska specjalizuje się w ochronie wiedzy i kreatywności, doradzając klientom w sprawach wynalazków, znaków towarowych, designu i licencji. Powstaliśmy w 2009 roku, należymy do AIPEX – Europejskiego aliansu niezależnych kancelarii patentowych. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie naszego zespołu są niezbędne do pomyślnej realizacji celów klientów.

Cały czas dynamicznie się rozwijamy, obecnie poszukujemy do naszego zespołu w Warszawie i Krakowie kandydatów na stanowisko – Specjalista ds. patentowych/Aplikant rzecznikowski.

 

Specjalista ds. patentowych/Aplikant rzecznikowski

 

Zadania – co będziesz u nas robił:
• Analiza dokumentacji technicznej oraz przygotowywanie opinii i ekspertyz
• Prowadzenie badań zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy)
• Identyfikacja rozwiązań i wskazanie dla nich właściwego rodzaju ochrony
• Przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych
• Redagowanie pism do urzędów patentowych (UPRP, EPO)
• Weryfikacja tłumaczeń dokumentów patentowych
• Kontakt z firmami, pełnomocnikami i kancelariami zagranicznymi

Nasza oferta – co zyskasz dzięki współpracy z nami:
Zawód rzecznika patentowego (niszowy, przyszłościowy zawód, który obecnie wykonuje ok. 1000 osób w kraju) – pokrywamy koszty aplikacji polskiej i szkoleń/kursów przygotowujących do egzaminu na rzecznika europejskiego
• Merytoryczną współpracę z wynalazcami i firmami przy wdrażaniu nowych technologii
• Nieustanny rozwój zawodowy i osobisty – od pierwszych dni otrzymujesz ciekawe zlecenia oraz wsparcie doświadczonych rzeczników patentowych
• Umowę o pracę, stałe wynagrodzenie oraz roczną premię
• Nowoczesne narzędzia pracy i dostęp do profesjonalnych baz
• Udział w krajowych i międzynarodowych kursach, szkoleniach, konferencjach patentowych
• Indywidualny budżet na rozwój osobisty i zawodowy
• Przyjazną atmosferę pracy – lubimy się, wspieramy i komunikujemy wprost, a trzon naszego zespołu tworzą „umysły ścisłe”
• Współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi krajami w ramach stowarzyszenia AIPEX
• Biuro w dogodnej lokalizacji oraz możliwość pracy zdalnej

Wymagania – czego poszukujemy u kandydatów:
• Ukończonych studiów magisterskich lub studenci ostatniego roku z zakresu chemii, farmacji, inżynierii chemicznej i procesowej, biologii lub biotechnologii, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i robotyki, mechatroniki, mechaniki i budowy maszyn
• Umiejętności analitycznego i nieszablonowego myślenia
• Otwartego umysłu, dociekliwości, zainteresowania nauką i technologią
• Znajomości języka angielskiego na poziomie B2/C1
• Dobrej organizacji pracy i sumienności w działaniu
• Proaktywności i konsekwencji w dążeniu do celu
• Komunikatywności i nastawienia na współpracę
• Znajomość innych języków obcych (zwłaszcza niemiecki i/lub francuski) będzie dodatkowym atutem
Jeśli jesteś rzecznikiem patentowym lub aplikantem, prześlij do nas swoje cv.

Termin aplikacji:
Na Twoje zgłoszenie czekamy do 23 kwietnia! Swoje CV prześlij na adres: rekrutacja@aomb.pl
W swoich dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AOMB Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, wykraczających poza katalog danych, których może ode mnie żądać ww. Spółka na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego.”
Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o załączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AOMB Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby dalszych rekrutacji.”