WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Kategorie
Blog

Czy można wydłużyć ochronę patentową?

Na spotkaniach z klientami często pojawia się pytanie o maksymalny czas obowiązywania ochrony patentowej. Odpowiedź wydaje się być oczywista – jest to 20 lat od daty zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że uprawiony opłaca swoje prawo. Ale czy na pewno?

Na terenie Unii Europejskiej w przypadku produktów leczniczych i produktów ochrony roślin okres trwania patentu można wydłużyć, uzyskując tzw. dodatkowe prawo ochronne (ang. secondary protection certificate – SCP). W tej dziedzinie techniki samo uzyskanie patentu nie oznacza, że uprawniony może korzystać z wynalazku. Często pomimo uzyskania ochrony patentowej, uprawiony musi czekać na uzyskanie odpowiednich pozwoleń na dopuszczenie do obrotu swojego produktu. Wprowadzenie dodatkowego prawa ochronnego miało na celu skompensowanie wynalazcom z tych dziedzin czasu oczekiwania na uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny wyjątek od reguły 20 lat trwania patentu! Niektóre kraje wprowadziły regulacje, które pozwalają na wydłużenie ochrony patentowej w przypadku przedłużającego się postępowania. Jednym z nich jest Korea Południowa, w której można ubiegać się o wydłużenie okresu trwania patentu, jeśli badanie wynalazku zajęło urzędowi więcej niż 4 lata licząc od daty zgłoszenia lub 3 lata licząc od daty złożenia wniosku o badanie.

Ponieważ takie „niestandardowe” wydłużenie okresu trwania patentu nie jest powszechną praktyką, a jest niezmiernie ważne dla konkurentów uprawionego, umiejętność odszukania informacji o uzyskanym pozwoleniu staje się bardzo istotna. Europejski Urząd Patentowy opublikował nawet specjalne instrukcje, które opisują w jaki sposób odnaleźć informacje o przedłużonym okresie trwania patentu w Korei Południowej.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2021/20210927a.html

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Blog

Polski patent na leczniczy ekstrakt z popularnego patogenu leśnego

W ubiegłym miesiącu naukowcy z Politechniki Białostockiej pochwalili się uzyskaniem patentu, dotyczącego ekstraktu z korzeniowca sosnowego i jego zastosowania do wytwarzania leku do zapobiegania i leczenia raka jelita grubego. Wynalazek został opracowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Korzeniowiec sosnowy (Heterobasidion annosum) występuje pospolicie w całej strefie umiarkowanej w lasach iglastych i mieszanych, zarówno na martwym drewnie, jak i na żywych drzewach. Uważany jest za groźnego pasożyta i saprotrofa, powodującego intensywną zgniliznę pstrą, a drzewa zaatakowane przez korzeniowca sosnowego próchnieją na wysokość wielu metrów.

Okazuje się jednak, że preparat z korzeniowca sosnowego może pomóc w terapii nowotworu! Ekstrakt uzyskany przez naukowców z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku stanowi lek przeciwnowotworowy o pochodzeniu naturalnym, który wykazuje niską cytotoksyczność wobec powszechnie występujących komórek fizjologicznych. Sam proces wytwarzania ekstraktu według patentu nie jest skomplikowany czy kosztowny. Głównym zastosowaniem ekstraktu jest leczenie raka jelita grubego.


Więcej na temat wynalazku polskich uczonych w linku poniżej:
Aktualności WBiNŚ – Naukowcy z Instytutu Nauk Leśnych uzyskali patent RP (pb.edu.pl)

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Blockchain technologią przyszłości

Rozwinięcie tego zagadnienia można znaleźć w najnowszym numerze tygodnika Kancelarie RP, gdzie znajdziecie artykuł naszego aplikanta rzecznikowskiego – Mateusza Prządki.

Łańcuch bloków ma zastosowanie m.in. w dziedzinie własności intelektualnej. Uniemożliwia to edycję raz już
wprowadzonych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

W ostatnich latach na rynku pojawiła się rewolucyjna technologia tzw. blockchain, która znajduje zastosowanie niemal w każdej gałęzi gospodarki i może mieć znaczący wpływ na rozwój i jej dalsze losy w ujęciu światowym. Czym zatem jest i jak działa blockchain? Coraz częściej słyszymy słowo „blockchain”. Jednak mało kto wie, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. Aby zrozumieć technologię blockchain, najpierw musimy sobie przypomnieć, jak działa dzisiejszy świat i co jest podstawą funkcjonowania instytucji.

Zaufanie to podstawa
Obecny świat działa w oparciu o zaufanie, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie ludzkości. Każda interakcja człowieka z instytucją bądź człowieka z człowiekiem opiera się na zaufaniu, np. gdy pożyczamy pieniądze bądź je wpłacamy, jak i w momencie, gdy oddajemy dzieci pod opiekę wychowawców.
Czym jest owo zaufanie? W przypadku interakcji z instytucją jest to wiara w to, że nasza umowa, czyli transakcja, pozostanie stała i niezmienna(niezmieniona), zgodnie z treścią i czasem jej zawarcia. Na co dzień nie zastanawiamy się, w jaki sposób instytucja zapewni bezpieczeństwo naszej transakcji, jesteśmy bowiem przekonani, że zrobi to w sposób rzetelny. Jeżeli jednak spojrzymy na to głębiej, działające przedsiębiorstwo musi zapewnić nienaruszalność i wiarygodność milionom takich transakcji. Aby tego dokonać, wykorzystywane są ogromne zasoby przestrzeni zarówno dyskowych, jak i pokłady intelektualne ludzi zarządzającymi tymi danymi oraz regulacje prawne gwarantujące i zapewniające niezmienność i transparentność zawartych umów. Zatem bezsprzeczne jest, iż do sprawnego funkcjonowania prężnego przedsiębiorstwa potrzeba potężnych zasobów intelektualnych i finansowych.

Nadchodzą zmiany
Technologia blockchain rewolucjonizuje przedstawiony sposób działania przedsiębiorstw i w niedługim czasie może całkowicie zmienić funkcjonowanie światowej gospodarki.
Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie może wydawać się przesadą, ale wiele składowych systemu może nagle przestać działać. Maszyny przechowujące dane mogą ulec awarii, ludzie pracujący w instytucjach mogą zostać skorumpowani. Co więcej, osoby zasiadające w rządach światowych mogą wywierać ogromny wpływ na funkcjonowanie np. systemów finansowych. Czy w obliczu tego nasze informacje, a zwłaszcza pieniądze, są bezpieczne? Dziś nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ale w niedalekiej przyszłości sytuacja może się zmienić dzięki technologii blockchain.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/blockchain.png

Kategorie
Wiadomości

Wyjście z koronakryzysu pod kątem własności intelektualnej

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w najnowszym numerze Magazynu My Company, gdzie znajdziecie artykuł naszej aplikantki rzecznikowskiej – Barbary Stencel.

Pandemia COVID-19, która od marca 2020 r. ogarnęła większość krajów europejskich, przyczyniła się do powstania tzw. koronakryzysu, który dotknął wiele gałęzi gospodarki, w tym również tę związaną z ochroną własności intelektualnej.

Pomimo że na pierwszy rzut oka opublikowane przez Europejski Urząd Patentowy dla 2020 r. dane wskazują na stabilny rok dla zgłoszeń patentowych (spadek o zaledwie o 0,7 proc. w stosunku do 2019 r.), przy bliższej analizie widać, że na ten wynik wpłynęły zgłoszenia wynalazków medycznych – nowe technologie w medycynie +2,6 proc., farmaceutyki +10,2 proc., biotechnologia +6,3 proc. Wzrost zaobserwowano także w niektórych działach chemii, takich jak chemia spożywcza (+3,9 proc.), chemia makromolekularna i polimery (+2,9 proc.). Jednak dla pozostałych działów chemii odnotowano spadki wynoszące nawet do -18,4 proc. (mikro- i nanotechnologia).Ogólną tendencję wzrostową (+1,2 proc.) zaobserwowano dla inżynierii elektrycznej, w której najwięcej zgłoszeń patentowych dokonano dla półprzewodników (+7,1 proc.). Z kolei dla inżynierii mechanicznej odnotowano średni spadek wynoszący -6,5 proc.


Biorąc pod uwagę pandemię, trendy te nie są zaskakujące – wzrost dla branży medycznej oraz ogólny spadek w dziedzinie inżynierii, który wynika zapewne z przesunięcia środków przeznaczonych na badania i rozwój na utrzymanie działania spółek lub z ograniczenia wydatków na ochronę własności intelektualnej. Dane dla 2021 r. mogą przynieść rozwiązanie tych wątpliwości i pokażą czy trend ten ulega zmianom.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij tu: https://aomb.pl/wp-content/uploads/2020/12/MC_.png

Kategorie
Blog

Centrum Statystyk Europejskiego Urzędu Patentowego już dostępne!

Europejski Urząd Patentowy (EPO) uruchomił centrum statystyk i trendów, które umożliwia użytkownikom samodzielne śledzenie trendów wśród europejskich zgłoszeń patentowych. Użytkownicy mogą przeglądać dane statystyczne dotyczące 35 dziedzin techniki, a następnie wybierać spośród czterech różnych typów wykresów do wyświetlania graficznego. Przygotowano zakładki dla wszystkich 38 krajów członkowskich EPO oraz dla terytoriów, z których pochodzi więcej niż 1000 europejskich zgłoszeń patentowych rocznie (m.in. USA, Kanada, Japonia i Chiny). Zakładki pokazują dziesięcioletnie trendy w każdym kraju w zakresie zgłoszeń i udzielonych patentów, podział zgłoszeń w zależności od dziedziny techniki w ostatnim roku oraz 10 najaktywniejszych zgłaszających z danego kraju/terytorium.


Korzystając z tego narzędzia przeanalizowaliśmy trendy patentowe, dotyczące naszego kraju!

Fig. 1 Zgłoszenia patentowe i udzielone patenty europejskie polskich zgłaszających.
Źródło: EPO Statistics Centre

Jak widać ilości zgłoszeń i udzielonych patentów rosną z roku na rok, osiągając 278 udzielonych patentów i 483 zgłoszenia patentowe w 2020 roku. W porównaniu z rokiem 2011 liczba udzielonych patentów dla polskich zgłaszających wzrosła aż 6-krotnie! W 2020 roku najwięcej zgłoszeń patentowych pochodziło z dziedzin inne (20,13%), procesy i urządzenia termiczne (10,62%), technologie medyczne (7,74%) i farmaceutyki (7,08%). Poniższy wykres ilustruje aktywność polskich zgłaszających w 2020 roku.

Fig. 2. Aktywność zgłaszających pochodzących z Polski w 2020 roku w podziale na dziedziny techniki

Jak widać poniżej, liczba zgłoszeń z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnie wzrasta.

Fig.3 Liczba zgłoszeń europejskich z dziedzin procesów i urządzeń termicznych, technologii medycznych i farmaceutyków, złożonych przez polskie podmioty w ostatnim dziesięcioleciu.

Przykładowo w 2020 roku zgłoszenia z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, dokonane przez polskie podmioty stanowiły 3,56% sumarycznej liczby zgłoszeń z tej dziedziny dokonanych przez podmioty z krajów członkowskich EPO. Dla porównania, w 2021 roku było to zaledwie 0,49%, co wyraźnie wskazuje na wzrost aktywności patentowej polskich zgłaszających w tej dziedzinie. Jednocześnie liczba zgłoszeń z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO, wyraźnie spadła na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Fig. 4 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny procesów i urządzeń termicznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Z drugiej strony – biorąc pod lupę technologie medyczne – zauważamy wzrost liczby zgłoszeń zarówno składanych przez polskie podmioty jaki i zgłaszających ze wszystkich krajów członkowskich EPO.

Fig. 5 Liczba zgłoszeń patentowych z dziedziny technologii medycznych, składanych przez zgłaszających z krajów członkowskich EPO (kolor niebieski) i Polski (kolor czarny).

Centrum Statystyk EPO oferuje wiele więcej danych w przyjaznej dla użytkownika formie i jest kopalnią wiedzy o aktywności patentowej krajów członkowskich EPO oraz innych krajów. Gorąco zachęcamy do korzystania z tego narzędzia!
https://new.epo.org/en/statistics-centre

Autor: Małgorzata Dominiak /Polski i europejski rzecznik patentowy

Kategorie
Wiadomości

Projekt Urzędu Patentowego RP pt. „Własność intelektualna w Twojej firmie” – spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Już 7 września 2021 r. w godzinach 13:00 -14:30 w formule on-line, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Urzędu Patentowego RP pt. ”Własność intelektualna w Twojej firmie”.


Celem spotkania będzie przybliżenie usługi informacyjno-doradczej „szytej na miarę” dla konkretnego przedsiębiorcy. Usługa ta obejmuje identyfikację własności intelektualnej oraz instruktaż w zakresie możliwych form ochrony, ze wskazaniem biznesowych korzyści, jakie można dzięki niej osiągnąć.


Zatem, jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i chciałbyś się dowiedzieć, co zyskasz dzięki tej usłudze oraz jak o nią aplikować – to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.

Link do wydarzenia
http://bityl.pl/VDnYP


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!